Kvalita tisku

Dokumenty s nízkou kvalitou tisku neboli s „šumem“ (tj. náhodné černé tečky nebo skvrnky) nebo s rozmazanými a nestejnoměrnými písmeny, se šikmými řádky a posunutými okraji tabulek mohou vyžadovat specifické nastavení .
Ukázat příklad…

Fax Noviny
Finereader fax Kvalita tisku Finereader newspaper Kvalita tisku

Dokumenty nízké kvality je nejvhodnější skenovat ve stupních šedé. Při skenování ve stupních šedé program automaticky vybere optimální hodnotu jasu.

Barevný režim ve stupních šedé zachová ve skenovaném textu více informací o písmenech pro dosažení lepších výsledků OCR při rozpoznávání dokumentů střední nebo nízké kvality. Některé defekty tisku lze také opravit pomocí nástrojů z dialogového okna  Upravit obraz.

Finereader listpicture Kvalita tisku Podrobnosti naleznete v části Ruční úprava obrazů.

Kvalita tisku