Ukládání ve formátu XLS/XLSX

Uložení textu ve formátu XLS/XLSX:

 • Z rozevíracího seznamu v hlavním panelu nástrojů zvolte režim uložení rozvržení dokumentu.
 • hlavním panelu nástrojů klepněte na možnost Soubor>Uložit dokument jako>Dokument aplikace Microsoft Excel nebo na možnost Uložit. Klepněte na šipku poblíž tlačítka Uložit a ze seznamu zvolte formát uložení. Pokud v seznamu není žádný vhodný formát, klepněte na možnost Uložit v jiných formátech… a v následně otevřeném dialogovém okně vyberte požadovaný formát.

Tip. Další možnosti uložení jsou k dispozici v dialogovém okně Možnosti: Vyberte položku Nástroje>Možnosti…, klepněte na kartu Uložit a poté na kartu XLS/XLSX.
K dispozici jsou následující možnosti:

 • Ignorovat text mimo tabulky
  Uloží pouze tabulky, zbytek ignoruje.

 • Převést číselné hodnoty na čísla
  V souboru XLS převede čísla do formátu „Čísla“. Aplikace Microsoft Excel může v tomto formátu provádět v buňkách aritmetické operace.

 • Zachovat záhlaví a zápatí
  Zachovává záhlaví a zápatí ve výstupním dokumentu.

Ukládání ve formátu XLS/XLSX