Ukládání ve formátu RTF/DOC//DOCX

Uložení textu ve formátu RTF/DOC//DOCX:

 • Z rozevíracího seznamu v hlavním panelu nástrojů zvolte režim uložení rozvržení dokumentu.
 • hlavním panelu nástrojů klepněte na možnost Soubor>Uložit dokument jako>Dokument aplikace Microsoft Word nebo na možnost Uložit. Klepněte na šipku poblíž tlačítka Uložit a ze seznamu zvolte formát uložení. Pokud v seznamu není žádný vhodný formát, klepněte na možnost Uložit v jiných formátech… a v následně otevřeném dialogovém okně vyberte požadovaný formát.

Tip. Další možnosti uložení jsou k dispozici v dialogovém okně Možnosti: Vyberte položku Nástroje>Možnosti…, klepněte na kartu Uložit a poté na kartu RTF/DOC/DOCX.
Možnosti uložení na této kartě jsou seskupeny do následujících kategorií:

Zachovat rozvržení Výchozí velikost papíru Nastavení textu Nastavení obrazu Pokročilé nastavení
 


V závislosti na tom, jak máte v plánu svůj elektronický dokument použít, vyberte vhodnou možnost:

 1. Přesná kopie
  Vytvoří dokument, který si zachová formátování originálu. Tato možnost je vhodná pro dokumenty se složitým rozvržením, například pro reklamní brožury. Nezapomeňte však, že tato možnost omezuje schopnost provádět změny v textu a formátování výstupního dokumentu.
 2. Upravitelná kopie
  Vytvoří dokument, který téměř zachová originální formát a tok textu, umožňuje však snadné úpravy.
 3. Naformátovaný text
  Zachová typy písma, velikosti písma a odstavce, ale nezachovává přesné umístění objektů na stránce ani řádkování. Výsledný text bude zarovnán vlevo. (Text zprava doleva bude zarovnán vpravo.)

  Poznámka. Svislý text bude v tomto režimu změněn na vodorovný.

 4. Nešifrovaný text
  Tento režim, na rozdíl od režimu Naformátovaný text, formátování nezachovává.

V rozevíracím seznamu Výchozí velikost papíru lze vybrat formát papíru, který se použije při ukládání do formátu RTF, DOC nebo DOCX.

Tip. Má-li se rozpoznaný text přizpůsobit velikosti papíru, vyberte možnost Zvětšit velikost papíru, aby odpovídal obsahu.. Aplikace ABBYY FineReader při ukládání automaticky vyberte nejvhodnější formát papíru.

 • Zachovat záhlaví a zápatí
  Zachovává průběžné titulky (záhlaví a zápatí) ve výstupním dokumentu.
 • Zachovat konce stránek
  Zachovává původní uspořádání stránky.
 • Zachovat konce řádků
  Zachovává původní uspořádání řádků.
 • Zachovat text a barvu pozadí
  Zachová původní barvu písmen.

  Poznámka. Aplikace Word 6.0, 7.0 a 97 (8.0) mají omezenou paletu barev textu a pozadí, proto mohou být barvy původního dokumentu nahrazeny barvami dostupnými na paletě aplikace Word. Aplikace Word 2000 (9.0) nebo novější zachovává všechny barvy zdroje.

Dokumenty, které obsahují velké množství obrázků, jsou nadměrně velké. Pro zredukování velkosti souboru klepněte na požadovanou možnost ve skupině Kvalita obrazu.

Tip:

 • Pro změnu parametrů pro uložení obrazu klepněte na tlačítko Vlastní…. V dialogovém okně Vlastní nastavení obrázků vyberte požadované parametry a klepněte na OK.
 • Pokud nechcete v rozpoznaném textu zachovat obrázky, ujistěte se, že možnost Zachovat obrázky není zaškrtnuta.

Některé pokročilejší možnosti uložení budou dostupné po klepnutí na skupinu Pokročilé.

 • Zvýraznit neurčité znaky
  Tuto možnost vyberte, pokud chcete upravovat rozpoznaný text v aplikaci Microsoft Word místo v okně Text aplikace ABBYY FineReader. Všechny neurčité znaky budou v okně aplikace Microsoft Word zvýrazněny.

  Tip. Barvu neurčitých znaků lze změnit na kartě Zobrazit v dialogovém okně Možnosti (Nástroje>Možnosti…).

 • Povolit kompatibilitu s ostatními textovými procesory
  Vytvoří dokument, který lze otevřít a upravovat v předchozích verzích aplikace Microsoft Word a v dalších aplikacích pro zpracování textu, které podporují formát RTF.

Ukládání ve formátu RTF/DOC//DOCX