Ukládání ve formátu HTML

Uložení textu ve formátu HTML:

 • Z rozevíracího seznamu v hlavním panelu nástrojů zvolte režim uložení rozvržení dokumentu.
 • hlavním panelu nástrojů klepněte na možnost Soubor>Uložit dokument jako>dokument HTML nebo na možnost Uložit. Klepněte na šipku poblíž tlačítka Uložit a ze seznamu zvolte formát uložení. Pokud v seznamu není žádný vhodný formát, klepněte na možnost Uložit v jiných formátech… a v následně otevřeném dialogovém okně vyberte požadovaný formát.

Tip. Další možnosti uložení jsou k dispozici v dialogovém okně Možnosti: Vyberte položku Nástroje>Možnosti…, klepněte na kartu Uložit a poté na kartu HTML.
Možnosti uložení na této kartě jsou seskupeny do následujících kategorií:

Zachovat rozvržení Režim ukládání Nastavení obrazu Kódování znaků
 


Vyberte vhodnou možnost v závislosti na účelu, pro který hodláte elektronický dokument použít:

 • Flexibilní rozvržení
  Vytvoří dokument, který si zachová formátování originálu. Výstupní dokument lze snadno upravovat.
 • Naformátovaný text
  Zachová typy písma, velikosti písma a odstavce, ale nezachovává přesné umístění objektů na stránce ani řádkování. Výsledný text bude zarovnán vlevo. (Výsledný text bude zarovnán vlevo.)

  Poznámka. Svislý text bude v tomto režimu změněn na vodorovný.

 • Nešifrovaný text
  Tento režim nezachovává formátování.

Použít šablony stylů CSS
Tuto možnost zvolte pro uložení ve formátu HTML 4, který umožňuje zachování rozvržení dokumentu s použitím tabulky stylů začleněné do souboru HTML.

 • Zachovat konce řádků
  Zachovává původní uspořádání řádků.
 • Zachovat text a barvu pozadí
  Zachová původní barvu písmen.
 • Zachovat záhlaví a zápatí
  Zachová záhlaví a zápatí ve výstupním dokumentu.

Dokumenty, které obsahují velké množství obrázků, jsou hodně velké. Pro zredukování velkosti souboru klepněte na požadovanou možnost ve skupině Kvalita obrazu.

Tip:

 • Pro změnu parametrů pro uložení obrazu klepněte na tlačítko Vlastní…. V dialogovém okně Vlastní nastavení obrázků vyberte požadované parametry a klepněte na OK.
 • Pokud nechcete v rozpoznaném textu zachovat obrázky, ujistěte se, že možnost Zachovat obrázky není zaškrtnuta.

Aplikace ABBYY FineReader automaticky zjistí kódovou stránku. Chcete-li změnit kódovou stránku nebo její typ, vyberte požadovanou kódovou stránku nebo typ kódové stránky z rozevíracího seznamu v části Kódování znaků.

Ukládání ve formátu HTML