Ukládání obrazu strany

Zvolte jeden nebo více obrazů:

 1. Stránky zvolte v okně Stránky.
 2. V nabídce Soubor klepněte na položku Uložit obrazy….
 3. V dialogovém okně Uložit obrazy jako zvolte diskovou jednotku a složku, do kterých chcete soubor uložit.
 4. Zvolte, zda je mají uložit buď všechny stránky dokumentu, nebo jen ty zvolené.
 5. Vyberte grafický formát, v němž chcete obraz uložit.

  Důležité! Pokud chcete uložit více stránek do jediného souboru, zvolte formát TIF a vyberte možnost Uložit jako vícestránkový obrazový soubor.

  Finereader listpicture Ukládání obrazu strany Podrobnosti naleznete v částiPodporované formáty obrazu.

 6. Zadejte název souboru a klepněte na tlačítko Uložit.

Uložení jedné nebo více oblastí:

 1. Oblasti zvolte v okně Obraz.
 2. V nabídce Soubor vyberte položku Uložit obrazy…
 3. V dialogovém okně Uložit obrazy jako zvolte diskovou jednotku a složku, do kterých chcete soubor uložit, a formát souboru.
 4. Zvolte položku Uložit pouze vybrané oblasti.

  Tip.Tato možnost je dostupná jen tehdy, pokud je v okně Stránky vybrána pouze jedna stránka.

 5. Zadejte název souboru a klepněte na tlačítko Uložit.

Tip. Při ukládání lze zvolit formát obrazu a způsob komprese. Komprese obrazu umožňuje zmenšit velikost souboru. Způsoby používané pro kompresi obrazu se liší podle kompresního poměru a množství ztracených dat. Volbu metody komprese určují dva faktory: kvalita a velikost výsledného obrazu.

Výběr způsobu komprese obrazu při ukládání ve formátu TIFF…

Aplikace ABBYY FineReader umožňuje použití následujících způsobů komprese:

 • ZIP – je bezztrátovou metodou a používá se pro obrazy, které obsahují velké sekce jedné barvy. Tato metoda se využívá například pro snímky obrazovky a pro černobílé obrazy.
 • JPEG – používá se pro obrazy ve stupních šedi nebo v barvě, například pro fotografie. Tato metoda nabízí velmi vysokou kompresi, má ale za následek ztráty dat a menší kvalitu obrazu (rozmazané okraje a slabší paletu barev).
 • CCITT – je bezztrátovou metodou komprese, používanou se pro černobílé obrazy, vytvořené v grafických programech nebo pro naskenované obrazy. . Komprese CCITT Group 4 je široce používanou metodou komprese, aplikovatelnou téměř na všechny obrazy.
 • Packbits – je bezztrátovou metodou komprese, která se používá pro naskenované černobílé obrazy.
 • LZW – je bezztrátovou metodou a používá se pro grafiku a obrazy ve stupních šedi.

Ukládání obrazu strany