Ukládání: Obecné

V nabídce Soubor můžete volit mezi různými metodami ukládání rozpoznávaného textu a odesílat je do nejrůznějších aplikací:

 • Soubor>Uložit dokument aplikace FineReader
  Uloží aktuální dokument aplikace ABBYY FineReader . Uloží se rozpoznaný text i obraz strany.
 • Soubor>Uložit dokument jako>
  Uloží rozpoznaný text na pevný disk ve vybraném formátu.
 • Soubor>Odeslat do>
  Otevře rozpoznaný text ve vybrané aplikaci. Na disk se žádné informace neukládají.
 • Soubor>Odeslat vybrané stránky do>
  Otevře vybrané stránky ve zvolené aplikaci. Na disk se žádné informace neukládají.
 • Soubor>Uložit do aplikace Microsoft Share Point
  Uloží rozpoznaný text do síťového umístění: na webovém serveru, na portálu nebo v elektronické knihovně.
 • Soubor>E-mail
  Odešle obraz nebo rozpoznaný text e-mailem. V dialogovém okně Odeslat stránky e-mailem zvolte požadované možnosti přílohy e-mailu a klepněte na OK. Vytvoří se nová e-mailová zpráva s připojeným obrazem nebo rozpoznaným textem.
 • Soubor>Tisk>
  Vytiskne text nebo obrazy vybraných stránek aktuálního dokumentu aplikace ABBYY FineReader.

Podporované aplikace

 • Microsoft Word 2000 (9.0), 2002 (10.0), 2003 (11.0) a 2007 (12.0)
 • Microsoft Excel 2000 (9.0), 2002 (10.0), 2003 (11.0) a 2007 (12.0)
 • Microsoft PowerPoint 2003 (11.0) (s Microsoft Office Compatibility Pack pro formáty Word, Excel, a PowerPoint 2007) a 2007 (12.0)
 • Corel WordPerfect 10.0 (2002), 11.0 (2003), 12.0, 13.0 a 14.0
 • Lotus Word Pro 97 a Millennium Edition,
 • OpenOffice.org 3.0, 3.1
 • Adobe Acrobat/Reader (verze 5.0 a vyšší).

Poznámka: Pro zajištění lepší kompatibility doporučujeme nainstalovat nejnovější aktualizace a upgrade dostupné pro výše uvedené aplikace.

Ukládání: Obecné