Ukládání do aplikace Microsoft SharePoint

(Pouze pro verze ABBYY FineReader Corporate Edition a ABBYY FineReader Site License Edition)

Aplikace ABBYY FineReader vám umožňuje ukládat rozpoznaný text do jednoho síťového zdroje – na webovou stránku, do on-line knihovny atd.

Uložení rozpoznaného textu do aplikace Microsoft SharePoint:

  1. V nabídce Soubor klepněte na položku Uložit do aplikace Microsoft SharePoint….
  2. V otevřeném dialogovém okně zadejte název, formát a síťovou složku, do níž se má soubor uložit, a možnosti souboru.
  3. Klepněte na tlačítko Uložit.

Důležité!

  • Ujistěte se, zda je v počítači nainstalována aplikace Microsoft Office SharePoint Portal Server Client Components a že je spuštěn Webový klient.
  • Při práci s adresami, jako je např. http://Server/share, nelze nahradit v síti již existující soubor.

Ukládání do aplikace Microsoft SharePoint