Nastavení zabezpečení dokumentu PDF

Při ukládání rozpoznaného textu ve formátu PDF lze obsah dokumentu PDF chránit následovně:

 1. Heslem, které se vyžaduje pro otevření dokumentu
 2. Heslem, které se vyžaduje pro úpravu nebo tisk dokumentu nebo ke kopírování informací do jiné aplikace.
 3. Kódováním

Hesla a další bezpečnostní parametry souborů PDF jsou nastaveny v dialogovém okně Nastavení zabezpečení dokumentu PDF.

Pro jeho otevření klepněte na tlačítko Nastavení zabezpečení dokumentu PDF… ve spodní části karty Uložit >PDF v dialogovém okně Možnosti (Nástroje>Možnosti…).

Heslo pro otevření dokumentu Heslo pro úpravy a tisk dokumentu Úroveň šifrování
 

Toto heslo chrání dokument PDF před neoprávněným otevřením. Uživatel bude moci dokument otevřít jedině po zadání hesla autorem.

Nastavení hesla potřebného pro otevření dokumentu:

 1. Vyberte možnost Požadovat heslo pro otevření dokumentu.
 2. Klepněte na tlačítko Finereader browsebutton Nastavení zabezpečení dokumentu PDF.
 3. V dialogovém okně Zadat heslo pro otevření dokumentu zadejte heslo a potvrďte je.

Zadané heslo se v poli Heslo pro otevření dokumentu v dialogovém okně Nastavení zabezpečení dokumentu PDF zobrazí jako tečky.

Toto heslo chrání dokument PDF před neoprávněnými úpravami a tiskem, ale také před kopírováním informací do jiné aplikace. Uživatel bude moci popisovanou akci provést jedině po zadání hesla autorem.

Nastavení hesla pro přístup k obsahu souboru:

 1. Vyberte možnost Omezit tisk a úpravy dokumentu a nastavení zabezpečení.
 2. Klepněte na tlačítko Finereader browsebutton Nastavení zabezpečení dokumentu PDF.
 3. V dialogovém okně Zadat heslo pro oprávnění zadejte heslo a potvrďte je.

Zadané heslo se v poli Heslo pro oprávnění v dialogovém okně Nastavení zabezpečení dokumentu PDF zobrazí jako tečky.

Dále vyberte úkony, jejichž provádění v dokumentu PDF chcete uživatelům povolit. Tato omezení jsou nastavena ve skupině Nastavení oprávnění.

 • Položky v rozevíracím seznamu Povolený tisk umožňují povolit nebo zakázat tisk dokumentu PDF.
 • Položky v rozevíracím seznamu Povolené změny umožňují povolit nebo zakázat úpravy dokumentu PDF.
 • Pokud je zvolena možnost Povolit kopírování textu, obrázků a dalšího obsahu, uživatel bude moci obsah dokumentu PDF (text a obrázky) kopírovat do schránky. Chcete-li takové úkony zakázat, ujistěte se, že tato možnost není vybrána.
 • Pokud je zvolena možnost Povolit obrazovkovým čtecím zařízením přístup k textu, uživatel bude moci pořizovat snímky obrazovky otevřeného dokumentu PDF. Chcete-li takové úkony zakázat, ujistěte se, že tato možnost není vybrána. Upozorňujeme, že tato možnost je dostupná jen u dokumentů PDF se 128bitovým kódováním nebo vyšším.

Položky v rozevíracím seznamu Úroveň šifrování umožňují nastavit typ šifrování dokumentu chráněného heslem.

Zvolte jednu z úrovní šifrování:

 • Nízké (40 bitů) – kompatibilní s aplikací Adobe Acrobat 3.0 a vyšší nastaví nízkou úroveň šifrování (40 bitů podle standardu RC4).
 • Vysoké (128 bitů) – kompatibilní s aplikací Adobe Acrobat 5.0 a vyšší nastaví vysokou úroveň šifrování (128 bitů podle standardu RC4), uživatelé předchozích verzí aplikace Adobe Acrobat však nebudou moci takový dokument PDF otevřít.
 • Vysoké (128 bitů AES) – kompatibilní s aplikací Adobe Acrobat 7.0 a vyšší nastaví vysokou úroveň šifrování (128 bitů podle standardu AES), uživatelé předchozích verzí aplikace Adobe Acrobat však nebudou moci takový dokument PDF otevřít.

Nastavení zabezpečení dokumentu PDF