Svislý nebo invertovaný text nebyl správně rozpoznán

Část rozpoznaného textu může obsahovat velký počet chyb, pokud je orientace části zjištěna chybně nebo pokud je text v části invertován (tj. světlý text je vytištěn na tmavém pozadí).

Vyřešení problému:

  1. V okně Obraz vyberte oblast nebo buňku tabulky, která obsahuje svislý nebo invertovaný text

  2. V okně Obraz na panelu Vlastnosti oblasti (pravým tlačítkem klepněte na oblast, vyberte položku  Vlastnosti oblasti a panel zviditelněte) vyberte možnost:
    • Vertikální (shora dolů) nebo Vertikální (zdola nahoru) v rozevíracím seznamu Orientace.

      nebo

    • Invertován v rozevíracím seznamu Inverze.
  3. Znovu spusťte proces převodu.

Finereader listpicture Svislý nebo invertovaný text nebyl správně rozpoznán Více informací o oblastech najdete v části Úprava a nastavení oblastí.

Svislý nebo invertovaný text nebyl správně rozpoznán