Složitá struktura tištěného dokumentu nebyla v elektronickém dokumentu zachována

Před spuštěním procesu rozpoznávání dokumentu provede aplikace ABBYY FineReader analýzu logické struktury dokumentu a zjistí oblasti, které obsahují text, obrázky, tabulky a čárové kódy. Program poté na základě vlastní analýzy určí, které oblasti budou převedeny a v jakém pořadí. Tato informace pomůže obnovit formátování původního dokumentu.

Ve výchozím nastavení je aplikace ABBYY FineReader nastavena na analýzu dokumentu. Velmi komplexní formátování však může způsobit nepřesnou detekci některých oblastí. Oprava jen problémových oblastí je mnohem rychlejší metodou než vykreslování všech oblastí ručně.

Opravu rozvržení lze provést s použitím následujících nástrojů a příkazů:
  • Nástroje pro ruční nastavení v panelu nástrojů okna Obraz.
  • Příkazy místní nabídky, které jsou dostupné po kliknutí pravým tlačítkem myši ve zvolené oblasti okna Obraz nebo okna Lupa.
  • Příkazy v hlavní nabídce Oblasti.

Po provedení požadovaných úprav spusťte proces OCR znovu.

Finereader listpicture Složitá struktura tištěného dokumentu nebyla v elektronickém dokumentu zachována Podrobnosti naleznete v části:

Složitá struktura tištěného dokumentu nebyla v elektronickém dokumentu zachována