Možnosti rozpoznávání OCR

Pro bezchybné a rychlé rozpoznávání OCR je klíčový výběr správných možností rozpoznávání OCR. Výběr závisí nejen na typu a složitosti tištěného dokumentu, ale také na plánovaném používání elektronické verze.

Možnosti rozpoznávání OCR jsou seskupeny na kartě Číst v dialogovém okně Možnosti (Nástroje>Možnosti…).

Důležité! Aplikace ABBYY FineReader stránky přidané do dokumentu rozpoznává automaticky pomocí aktuálního nastavení. Automatickou analýzu a rozpoznávání OCR nově přidaných obrazů lze vypnout na kartě Skenovat / Otevřít v dialogovém okně Možnosti (Nástroje>Možnosti…).

Poznámka. Pokud změníte možnosti rozpoznávání OCR po rozpoznání dokumentu, spusťte rozpoznávání OCR znovu s novými možnostmi.

Na kartě Číst v dialogovém okně Možnosti jsou k dispozici následující možnosti:

 • Režim čtení
  Vyberte režim čtení.

  Finereader listpicture Možnosti rozpoznávání OCR Podrobnosti…

  K dispozici jsou dva režimy čtení:

  • Důkladné čtení
   V tomto režimu aplikace ABBYY FineReader analyzuje a rozpoznává jednoduché dokumenty i dokumenty se složitým rozvržením, a dokonce i dokumenty s barevným textem nebo rastrovým pozadím, a dále dokumenty se složitými tabulkami (včetně tabulek s bílými rastrovými čarami a barevnými buňkami).

   Poznámka. Ve srovnání s režimem Rychlé je režim Důkladné časově náročnější, ale zaručuje vyšší kvalitu rozpoznávání.

  • Rychlé čtení
   Tento režim je vhodný pro zpracovávání velkých dokumentů s jednoduchým rozvržením a dobrou kvalitou obrazů.

  Vyberte způsob, který nejlépe odpovídá vašim potřebám.

 • Výuka
  Výuka vzorů je ve výchozím nastavení vypnuta. Možnost Vyzkoušet uživatelský vzor vyberte, pokud chcete aplikaci ABBYY FineReader naučit nové znaky, když provádí rozpoznávání OCR na stránkách.

  Finereader listpicture Možnosti rozpoznávání OCR Podrobnosti…

  Výuka vzorů je užitečná u následujících typů textu:

  • texty s ozdobnými písmy,
  • texty, které obsahují speciální znaky (např. matematické symboly),
  • velké dokumenty (více než 100 stran) nízké tiskové kvality.

  Je možné použít předdefinované vzory znaků nebo vytvořit vlastní. Požadovanou možnost vyberte v části Výuka.

Možnosti rozpoznávání OCR