Rychlé úlohy pro převod dokumentu do dokumentu formátu Adobe PDF s možností vyhledávání

S použitím karty Adobe PDF v okně Nová úloha získáte přístup k Rychlým úlohám aplikace ABBYY FineReader pro převod obrazů jakéhokoli typu (naskenované dokumenty, PDF a obrázkové soubory) do dokumentu Adobe PDF s možností vyhledávání.

Důležité! Abyste tuto skupinu úloh mohli spouštět, musíte mít v počítači nainstalovanou aplikaci pro zobrazení souborů PDF.

  1. Z rozevírací nabídky Jazyk dokumentu v horní části okna vyberte možnost Jazyky dokumentu.
  2. Možnost Komprese na černobílý & dokument PDF ve spodní části obrazovky zvolte pro zmenšení velikosti PDF souboru uložením v černobílém režimu.
  3. Klepněte na příslušné tlačítko úlohy:
  • Volba Skenovat do souboru PDF s možností vyhledávání umožňuje skenovat jakékoli tišené dokumenty a převádět je na dokumenty s možností vyhledávání v režimu Text pod obrazem stránky.
  • Volba Skenovat do souboru PDF s možností editace umožňuje skenovat jakýkoli tišený dokument a převést jej na dokument Adobe PDF v režimu Text nad obrazem stránky.
  • Volba Převést do souboru PDF s možností vyhledávání umožňuje převádět PDF dokumenty a obrazové soubory do dokumentu Adobe PDF v režimu Text pod obrazem stránky.
  • Volba Převést do souboru PDF s možností editace umožňuje převádět PDF dokumenty a obrazové soubory do dokumentu Adobe PDF v režimu Text nad obrazem stránky.

Finereader listpicture Rychlé úlohy pro převod dokumentu do dokumentu formátu Adobe PDF s možností vyhledávání Podrobnosti najdete v části formát PDF.

  1. V aplikaci pro zobrazení dokumentů PDF se otevře nový dokument PDF.

 

Důležité! Po provedení Rychlých úloh jsou data ve výchozím nastavení převáděna v souladu s aktuálním nastavením programu. Pokud jste změnili nastavení aplikace, spusťte prosím úlohu znovu, abyste mohli rozpoznaný text získat s pomocí nového nastavení.

Tip. Při ukládání skenovaného dokumentu ve formátu PDF můžete nastavit heslo, které brání neoprávněnému otevírání, tisku nebo úpravám dokumentu. Podrobnosti najdete v části Nastavení zabezpečení dokumentu PDF.

Finereader listpicture Rychlé úlohy pro převod dokumentu do dokumentu formátu Adobe PDF s možností vyhledávání Podrobnosti naleznete v části Rychlé úlohy aplikace ABBYY FineReader.

Rychlé úlohy pro převod dokumentu do dokumentu formátu Adobe PDF s možností vyhledávání