Převod dokumentů napsaných ve více jazycích

Níže uvedené pokyny vám pomohou zpracovat dokument napsaný v angličtině a čínštině.

 1. Zakažte možnosti automatická analýza a OCR.
 2. Ze seznamu Jazyky dokumentu zvolte v okně Stránky položku Další jazyky…. V dialogovém okně Jazykový editor zvolte položku Zadat jazyky ručně a ze seznamu jazyků zvolte čínštinu a angličtinu (podrobnosti naleznete v části Jazyky dokumentu).
 3. Po zakázání možnosti Zjistit orientaci stránky můžete skenovat nebo otevřít obrazy. Možnost rozdělení dvojstran by se měla použít jen tehdy, když mají všechny obrazy stran správnou orientaci. Po provedení příkazu budou stránky přidány do aktuálního dokumentu aplikace ABBYY FineReader.

  Důležité! Při skenování se ujistěte, že jsou stránky na skleněné ploše skeneru správně vystředěny. Pokud je zešikmení příliš velké, může být text rozpoznán nesprávně.

 4. Pro vykreslení oblastí obrazu ručně použijte nástroje pro Nastavení tvarů a okrajů oblastí.

  Poznámka. Pokud má dokument jednoduchou strukturu, můžete spustit automatickou analýzu rozvržení . Klepněte na tlačítko Finereader analyzetool Převod dokumentů napsaných ve více jazycích(Analýza) nebo v panelu nástrojů okna Obraz stiskněte kombinaci kláves Ctrl+E.

 5. Pokud jsou v obraze oblasti psané jednojazyčně:
  1. Vyberte tyto oblasti.
  2. V panelu Vlastnosti oblasti zvolte jazyk textové oblasti (čínštinu nebo angličtinu).

   Důležité! Můžete zvolit jazyk jen pro oblasti stejného typu. Pokud zvolíte oblasti text i tabulka, nebudete moci jazyk zvolit.

  3. Je-li to nutné, zvolte směr textu z rozevírací nabídky Orientace (podrobnosti naleznete v části Svislý nebo vodorovný text nebyl rozpoznán správně).
  4. Pro texty v jazycích, které místo písmen používají znaky, program nabízí výběr směru textu v rozevírací nabídce Hieroglyfická orientace textu (podrobnosti naleznete v části Změna vlastností textu).
 6. Klepněte na možnost Rozpoznat.

Převod dokumentů napsaných ve více jazycích