Doporučené druhy písma

Následující tabulka uvádí doporučené druhy písma pro práci s hebrejskými, thajskými, čínskými, japonskými texty a v jazyku jidiš.

Jazyk OCR Doporučený druh písma
Hebrejština Arial™ Unicode™ MS*
Jidiš Arial™ Unicode™ MS*
Thajština Arial™ Unicode™ MS*

Aharoni

David

Levenim mt

Miriam

Narkisim

Rod

čínština (ČLR),
čínština (Tchaj-wan),
japonština, korejština,
korejština (hangul)

Arial™ Unicode™ MS*

Písma SimSun
Například: SimSun (prodloužené písmo), SimSun-18030, NSimSun.

Simhei

YouYuan

PMingLiU

MingLiU

Ming(for-ISO10646)

STSong

* Toto písmo se instaluje společně se systémy Microsoft Windows XP a Microsoft Office 2000 nebo pozdějšími.

Doporučené druhy písma