Uživatelský slovník: Přidání a odebrání slov

Pokud text obsahuje mnoho odborných termínů, zkratek a vlastních jmen, lze kvalitu rozpoznávání OCR zvýšit přidáním těchto slov do uživatelského slovníku. Aplikace ABBYY FineReader vygeneruje pro každé přidané slovo všechny možné slovní tvary, aby je program dokázal rozpoznat ve všech jeho tvarech (množné číslo, sloveso atd.).

Přidání slova do slovníku při kontrole pravopisu:

 1. V dialogovém okně Kontrola pravopisu klepněte na tlačítko Přidat….
 2. V dialogovém okně Primární tvar zadejte následující informace:

  • Součást mluveného slova (Podstatné jméno, Přídavné jméno, Sloveso, Nesklonné)
  • Pokud je slovo vždy psáno velkými písmeny, vyberte položku Velikost písmen ve větě
  • Primární tvar slova
 3. Klepněte na OK. Otevře se dialogové okno Vytvořit paradigma.
  Aplikace ABBYY FineReader se dotáže na všechny možné tvary slova, aby dokázala vytvořit paradigma (mluvnický vzor) přidávaného slova. Na otázky odpovídejte tlačítky Ano nebo Ne. Pokud se spletete, klikněte na tlačítko Znovu, a aplikace ABBYY FineReader otázku zopakuje. Vytvořené paradigma se zobrazí v dialogovém okně Paradigma.

  Důležité! Mluvnické vzory lze vytvářet pouze pro přidaná slova v těchto jazycích: angličtina, španělština, italština, němčina (starý a nový pravopis), ruština, ukrajinština a francouzština.

Při vkládání slov a angličtině máte možnost je vkládat v neskloňovaném tvaru, aniž byste vytvářeli mluvnický vzor. Na kartě Pokročilé nastavení klikněte na položku Nastavení kontroly pravopisu… a zvolte položku Přeskočit dotazy na formát textu (pouze anglický slovník).

Přidání nebo odebrání slova při zobrazování slovníku:

 1. Z nabídky Nástroje vyberte příkaz Zobrazit slovníky….
 2. V dialogovém okně Vybrat slovník vyberte požadovaný jazyk a klikněte na Zobrazit….
 3. V dialogovém okně Slovník zadejte slovo a klepněte na položku Přidat… nebo vyberte slovo a klepněte na položku Odstranit.

Pokud požadované slovo již ve slovníku je, program vás upozorní. Poté lze zobrazit jeho mluvnický vzor. Pokud vzor není správný, klepnutím na tlačítko Přidat… v dialogovém okně Přidat slovo vytvořte nový mluvnický vzor.

Můžete importovat uživatelské slovníky, vytvořené v předchozích verzích aplikace ABBYY FineReader (jsou podporovány verze 6.0, 7.0 8.0 a 9.0).

 1. Z nabídky Nástroje vyberte položku Zobrazit slovníky…, vyberte požadovaný jazyk a klikněte na možnost Zobrazit….
 2. V dialogovém okně Slovník klikněte na tlačítko Importovat… a vyberte soubor slovníku, který chcete importovat (musí mít příponu *.pmd, *.txt nebo *.dic).

Uživatelský slovník: Přidání a odebrání slov