Používání stylů

Aplikace ABBYY FineReader během rozpoznávání textu zjišťuje styly a formátování použité v originálním dokumentu. Tyto styly a formátování jsou ve výsledném dokumentu reprodukovány vytvořením příslušné hierarchie stylů. V případě potřeby můžete styly dokumentu zkontrolovat a upravit, a podle formátu rozeznaném v okně Text vytvořit nové styly.

Pro použití stylu na vybranou část textu:

  1. V okně Text vyberte požadovanou část textu.
  2. Z místní nabídky zvolte položku Vlastnosti.
  3. V panelu Vlastnosti textu vyberte ze seznamu Styl požadovaný styl.

Poznámka. Při ukládání rozpoznaného textu ve formátu RTF, DOC, WordML a DOCX se zachovají všechny styly.

Pro vytvoření, úpravu, zobrazení nebo odstranění stylu:

  1. V nabídce Nástroje vyberte položku Editor stylu…
  2. V dialogovém okně Editor stylů vyberte ze seznamu dostupných možností požadovaný styl. pravá strana dialogového okně obsahuje nastavení zvoleného stylu (název stylu, název písma, velikost písma, efekty písma, rozmístění znaků a měřítko). Tato nastavení můžete měnit podle potřeby.
  3. Pro vytvoření nového stylu klepněte na tlačítko Nový. Nově vytvořený styl bude přidán do seznamu dostupných stylů. Na pravé straně dialogového okna zvolte příslušná nastavení nového stylu.
  4. Pro odstranění všech stylů klepněte na Odstranit vše.

Používání stylů