Kontrola textu v okně Text

V okně Text můžete výsledky rozpoznávání kontrolovat, upravovat a formátovat.

Panel nástrojů okna Text v horní části okna umožňuje otevřít dialogové okno Kontrola pravopisu. Toto dialogové okno aktivuje kontrolu pravopisu, kterou lze spustit také s použitím tlačítek pro kontrolu pravopisu v okně Text.

S pomocí tlačítek Finereader movenexterror Kontrola textu v okně Text/Finereader movepreviouserror Kontrola textu v okně Text lze přepínat mezi dalším / předchozím nerozpoznaným slovem nebo znakem. Pokud nejsou nejisté znaky zvýrazněny, klepněte na tlačítko Finereader uncertaincharacters Kontrola textu v okně Text ve spodní části okna Text.

Kontrola nejistých slov v okně Text:

  1. Klikněte na slovo v okně Text: V okně Obraz se zobrazí lokace slova, a v okně Lupa uvidíte zvětšený obrázek slova.
  2. Pokud je to nutné, v okně Text proveďte změny ve slově.

Tato metoda je vhodná, pokud potřebujete porovnat zdrojový a výsledný dokument.

Hlavní panel nástrojů nabízí přístup k nabídce možností rozevíracího seznamu.
Finereader listpicture Kontrola textu v okně TextPodrobnosti naleznete v částiUložení podbrobností.

Nástroje pro formátování rozpoznaného textu jsou dostupné na:

  • Pravé straně hlavního panelu nástrojů.
    Finereader texteditpane Kontrola textu v okně Text
  • Panel Vlastnosti textu (klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte Text>Vlastnosti).

Poznámka. Pokud není okno Text dostatečně široké na zobrazení celého panelu vlastností textu, pro pohyb vlevo a vpravo v panelu vlastností použijte tlačítka Finereader propertyleftarrow Kontrola textu v okně Text/Finereader propertyrightarrow Kontrola textu v okně Text.

Finereader listpicture Kontrola textu v okně Text Podrobnosti naleznete v části Hlavní okno, Nástroje.

Kontrola textu v okně Text