Kontrola pravopisu

Slova s nejistými znaky lze zkontrolovat v dialogovém okně Kontrola pravopisu (Nástroje>Zkontrolovat pravopis…).

Ukázat dialogové okno Kontrola pravopisu…

Finereader checkspellingdialog Kontrola pravopisu

V tomto dialogovém okně můžete vybrat, zda navrhované změny aktuálního výskytu slova nebo všech výskytů slova v textu chcete použít či nikoli.

  • Klepnutím na možnost Ignorovat lze slovo přeskočit bez provedení změn.
    Zvýraznění bude zrušeno.
  • Pro nahrazení slova jednou z navrhovaných oprav klepněte na možnost Nahradit.
  • Klepnutím na možnost Přidat… se vybrané slovo zařadí do slovníku.
    Při příštím použití bude toto slovo považováno za chybu.

    Finereader listpicture Kontrola pravopisu Podrobnosti naleznete v části Uživatelský slovník: Přidání a odebrání slov .

Tip. Pro přizpůsobení kontroly pravopisu klikněte na tlačítko Nastavení… v dialogovém okně Kontrola pravopisu.

Pokud u znakových jazyků přímá shoda není zřejmá, program navrhne podobně vypadající znaky.

Ukázat dialogové okno Kontrola pravopisu…

Finereader checkspellingdialogcjk Kontrola pravopisu
 

Kontrola pravopisu