Získání obrazu

Pro zahájení procesu OCR musí aplikace ABBYY FineReader získat obraz dokumentu. Pro získání obrazu existuje několik způsobů, včetně:

 • Naskenování tištěného dokumentu
 • Otevření existujícího obrazového souboru nebo dokumentu PDF
 • Pořízení snímku textu
Skenování tištěných dokumentů Otevření obrazových souborů a dokumentů PDF Pořízení snímku textu fotoaparátem
 


 1. Zkontrolujte, zda je skener připojený a zapnutý.

  Podle dokumentace skeneru ověřte, zda je správně nastaven. Nainstalujte software dodaný se skenerem. Některé modely skenerů je třeba zapnout před zapnutím počítače.

 2. Do skeneru vložte stránku, která se má skenovat. Je-li skener vybaven automatickým podavačem papíru, můžete do něj vložit i více stránek, pokud zpracováváte vícestránkový dokument.
 3. Klepněte na tlačítko Skenovat nebo z nabídky Soubor vyberte položku Skenovat stránky….

  Otevře se dialogové okno skenování. Vyberte příslušné nastavení a začněte se skenováním. Naskenované stránky budou přidány do okna Stránky aplikace ABBYY FineReader.

Tip. Nejlepší rozlišení pro obvyklé kancelářské dokumenty je 300 dpi ve stupních šedé.

Kvalita rozpoznávání OCR závisí na kvalitě zdrojového dokumentu a na vybraných možnostech skenování. Nízká kvalita obrazu může výsledky rozpoznávání ovlivnit. Proto je důležité správně přizpůsobit nastavení skenování a zohlednit vlastnosti zdrojového dokumentu.

Finereader listpicture Získání obrazuPodrobnosti naleznete v části Jak zohlednit specifické vlastnosti tištěného dokumentu a Tipy pro získání obrazu.

Můžete otevírat soubory ve formátu PDF a rozpoznávat hotové obrazové soubory (podrobnosti viz Podporované formáty obrazu).

Jak otevřít obraz nebo soubor PDF:

 • V aplikaci ABBYY FineReader klepněte na tlačítko Otevřít nebo vyberte položku Otevřít soubor/obraz PDF… v nabídce Soubor.

  V dialogovém okně zvolte možnost Otevřít obraz:

  1. Vyberte jeden nebo více obrazů.
  2. Pro vícestránkový dokument vyberte rozsah stránky.
  3. Pro automatickou detekci rozložení stránky při otevření stránek povolte možnost Zjistit orientaci stránky.
  4. Pro automatické rozdělení dvojstran na samostatné obrazy při otevření obrazů aktivujte možnost Rozdělit dvojstrany.
  5. Pro provedení automatického předběžného zpracování obrazu při otevření obrazů povolte možnost Umožnit předběžné zpracování obrázku.

  Poznámka. Když jsou obrazy stránek otevřeny nebo skenovány poprvé, vloží se do nového dokumentu FineReader zobrazeného v okně Stránky. Když jsou obrazy stránek otevřeny nebo skenovány později, vloží se do spodní části otevřeného dokumentu FineReader.

  Finereader listpicture Získání obrazu Podrobnosti naleznete v části Dokumenty aplikace ABBYY FineReader.

 • Průzkumníkovi Windows pravým tlačítkem myši klepněte na požadované obrazy a v místní nabídce vyberte příkaz Otevřít v aplikaci ABBYY FineReader.
 • V aplikaci Microsoft Outlook vyberte e-mailovou zprávu s přílohou obrazu nebo dokumentu PDF, kterou si přejete otevřít, a poté klepněte na Finereader frbutton Získání obrazu panel nástrojů. V dialogovém okně zvolte jeden soubor.
 • V aplikaci Microsoft Outlook nebo v prohlížeči Windows Explorer přetáhněte požadovaný soubor do hlavního okna aplikace ABBYY FineReader. Obraz bude přidán do aktuálního dokumentu aplikace ABBYY FineReader.

Poznámka. Autor souboru PDF může se může rozhodnout přístup k němu omezit. Autor může například vytvořit heslo nebo omezit některé funkce, například možnost extrahování textu a grafiky. Aplikace ABBYY FineReader se v zájmu dodržování autorských práv bude při otevírání těchto souborů dotazovat na heslo.

Aplikace ABBYY FineReader může rozpoznávání OCR provádět z obrazů vytvořených digitálním fotoaparátem.

 1. Pořiďte snímek textu.

  Poznámka. Pro úspěšné výsledky procesu OCR jsou důležité fotografie v dobré kvalitě.

  Finereader listpicture Získání obrazu Podrobnosti naleznete v části Fotografování dokumentů.

 2. Uložte fotografii na pevný disk.
 3. Klepněte na tlačítko Otevřít nebo z nabídky Soubor vyberte položku Otevřít soubor/obraz PDF….

Získání obrazu