Rozpoznávání

Aplikace ABBYY FineReader používá k převádění dokumentů na upravovatelný text technologii OCR (optické rozpoznávání znaků). Před provedením rozpoznávání OCR program analyzuje strukturu celého dokumentu a zjistí oblasti, které obsahují text, čárové kódy, obrázky a tabulky.

Finereader listpicture Rozpoznávání Více informací naleznete v části Nastavení tvarů a okrajů oblastí.

Dokumenty aplikace ABBYY FineReader jsou ve výchozím nastavení rozpoznávány automaticky podle aktuálního nastavení programu.

Tip. Automatickou analýzu a rozpoznávání OCR nově přidaných obrazů lze vypnout na kartě Skenovat / Otevřít dialogového okna Možnosti Nástroje>Možnosti…).

Pro dosažení nejlepší kvality OCR zvolte příslušné možnosti pro jazyk rozpoznávání, režim rozpoznávání a typ tisku rozpoznaného textu.

Finereader listpicture Rozpoznávání Podrobnosti najdete v části Tipy pro zlepšení kvality rozpoznávání OCR.

Proces OCR lze v některých případech spustit ručně. Pokud jste například zakázali automatické rozpoznávání, ruční výběr oblasti obrazu nebo jste změnili následující nastavení v dialogovém okně Možnosti (Nástroje>Možnosti…):

  • Jazyky rozpoznávání na kartě Dokument.
  • Typ tisku dokumentu na kartě Dokument.
  • Možnosti rozpoznávání OCR na kartě Číst.
  • Odpovídající písmo na kartě Pokročilé nastavení.

Ruční spuštění rozpoznávání OCR:

  • Klepněte na tlačítko Načíst v hlavním panelu nástrojů, nebo
  • Vyberte položku Číst v nabídce Dokument.

Tip. Pro rozpoznávání zvolené oblasti nebo stránky použijte příslušné možnosti nabídek Stránka a Oblasti, nebo použijte místní nabídku.

Rozpoznávání