Odesílání výsledků e-mailem

Aplikace ABBYY FineReader umožňuje odesílání výsledků rozpoznávání e-mailem v jakémkoli z formátů podporovaných aplikací ABBYY FineReader.

Odeslání dokumentu:

 1. Z nabídky Soubor vyberte možnost odeslat dokument>Dokument.
 2. V dialogovém okně zvolte:
  • Formát, v němž se dokument uloží
  • Stránky dokumentu, které budou uloženy a odeslány: všechny stránky nebo jen zvolené stránky
  • Možnosti souborů
 3. Klepněte na OK. Bude vytvořena e-mailová zpráva s přiloženým souborem (soubory). Stačí vybrat příjemce a zprávu odeslat.

E-mailem lze také odesílat obrazy stránek dokumentu.

Odeslání obrazů stránek:

 1. V nabídce Soubor vyberte položku Odeslat obrazy stránek>Obrazy stránek.
 2. V dialogovém okně:
  • zvolte formát, v němž se dokument uloží
  • Zvolte obrazy stránek, které se mají odeslat: všechny stránky nebo jen zvolené stránky.
  • Chcete-li odeslat jen vybrané oblasti stránky, vyberte možnost Odeslat pouze vybrané oblasti.
  • Chcete-li odeslat jen obrazy jako vícestránkový obrazový soubor, vyberte možnost Odeslat jako vícestránkový obrazový soubor.
 3. Klepněte na OK. Bude vytvořena e-mailová zpráva s přiloženým souborem (soubory). Stačí vybrat příjemce a zprávu odeslat.

Odesílání výsledků e-mailem