Číslování stránek v dokumentech aplikace ABBYY FineReader

Všechny strany v dokumentu jsou očíslovány. Čísla stránek se zobrazují v okně Stránky poblíž miniatur stránek.

Pro přidání čísel stránek:

 1. V okně Stránky vyberte jednu nebo více stránek.
 2. V místní nabídce v okně Stránky klikněte na možnost Přečíslovat stránky.
 3. V zobrazeném dialogovém okně vyberte jednu z následujících možností:
  • Přečíslovat stránky
   Takto se postupně změní čísla stránek, počínaje zvolenou stránkou.
  • Obnovit původní čísla stran po oboustranném skenování
   Tato akce obnoví původní číslování zdrojového dokumentu, pokud jste použili podavač pro oddělené skenování – napřed lichých a potom sudých stran.

   Důležité! Pro tuto operaci musí být přiděleny minimálně 3 stránky s následujícími čísly.

   Poznámka. Pro zrušení této operace zvolte Vzít zpět “Obnovit původní čísla stran po oboustranném skenování”.

 4. Klepněte na OK.

Pořadí stránek v okně Stránky se změní podle nového číslování.

Poznámky:

 1. Pro změnu čísla jedné stránky klikněte na její číslo v okně Stránky a do pole zadejte číslo nové.
 2. V režimu Miniatury můžete změnit číslování stran pouhým přetažením zvolených stránek na požadované místo v dokumentu.

Číslování stránek v dokumentech aplikace ABBYY FineReader