Vytvoření jazykové skupiny

Pokud budete určitou kombinaci jazyků používat pravidelně, můžete si přát jazyky pro své větší pohodlí seskupit.

  1. V nabídce Nástroje vyberte položku Jazykový editor….
  2. V otevřeném dialogovém okně Jazykový editor klepněte na položku Nový….
  3. V dialogovém okně Nový jazyk nebo skupina vyberte možnost Vytvořit novou skupinu jazyků a klepněte na tlačítko OK.
  4. V dialogovém okně Vlastnosti jazykové skupiny zadejte název nové skupiny a vyberte požadované jazyky.

    Poznámka. Pokud víte, že váš text nebude určité znaky obsahovat, můžete tyto tzv. zakázané znaky určit. Určením zakázaných znaků zvýšíte rychlost i kvalitu rozpoznávání. Chcete-li určit zakázané znaky, klepněte na tlačítko Zdokonalený… v dialogovém okně Vlastnosti jazykové skupiny. V dialogovém okně Vlastnosti zdokonalené jazykové skupiny zadejte zakázané znaky do pole Zakázané znaky.

  5. Klepněte na OK.

Nově vytvořená skupina bude přidána do rozevíracího seznamu Jazyky dokumentu v okně Dokument.

Ve výchozím nastavení jsou jazykové skupiny uloženy ve složce dokumentů aplikace ABBYY FineReader. Chcete-li složku změnit, vyberte položky Nástroje>Možnosti…, klepněte na kartu Pokročilé nastavení a určete novou složku v nabídce Složka jazyků uživatele.

Tip. Pokud potřebujete v dokumentu použít určitou kombinaci jazyků, můžete požadované jazyky vybrat přímo, aniž byste pro ně vytvořili skupinu.

  1. Z rozevíracího seznamu Jazyky dokumentu vyberte položku Další jazyky…
  2. V dialogovém okně Jazykový editor vyberte možnost Zadat jazyky ručně.
  3. Vyberte požadované jazyky a klepněte na tlačítko Storno.

Vytvoření jazykové skupiny