Jak vytvořit novou automatickou úlohu

 1. Spusťte Správce automatizace (Nástroje>Správce automatizace…).
 2. V panelu nástrojů Správce automatizace klepněte na položku Nový a zadejte název úlohy.
 3. Když se na levé straně okna otevře dialogové okno Průvodce automatizací, vyberte jeden z dostupných kroků. Vybraný krok se zobrazí na pravé straně okna.

  Finereader taskautomationwizard Jak vytvořit novou automatickou úlohu
   
 4. Kroky jsou do úlohy přidávány s výchozím nastavením. Chcete-li změnit nastavení kroků, stačí klepnout na možnost Změnit….

  Finereader listpicture Jak vytvořit novou automatickou úlohu Další podrobnosti naleznete v části Kroky vlastních automatických úloh.

  Pro odstranění zbytečných kroků z úlohy použijte příkaz Odstranit. Výběr nabízených kroků závisí na krocích vybraných dříve. Proto nemohou být všechny kroky odstraněny samostatně. Pokud je například přidán krok Rozpoznávání, nelze již z ní odstranit krok Analýza rozvržení stránky. Chcete-li v takovém případě krok odstranit, musíte nejprve klepnout na tlačítko << Zpět a vrátit se ke kroku, který si přejete odstranit.

 5. Jakmile do automatické úlohy přidáte všechny nezbytné kroky a zvolíte jejich vlastnosti, klepněte na tlačítko Dokončit.

Jak vytvořit novou automatickou úlohu