Používání stejných uživatelských jazyků a slovníků v několika počítačích

V aplikaci ABBYY FineReader 10 může několik uživatelů používat současně stejné uživatelské jazyky a slovníky. V síti LAN může zároveň více uživatelů přidávat výrazy do stejného slovníku.

Chcete-li, aby uživatelské jazyky a slovníky byly dostupné pro více uživatelů:

 1. Vytvořte nebo otevřete dokument aplikace ABBYY FineReader a vyberte požadované možnosti skenování a rozpoznávání OCR.
 2. Před vytvořením uživatelského jazyka upřesněte složku sítě nebo místní složku, kam se uživatelské jazyky a slovníky budou ukládat. Ve výchozím nastavení se uživatelské jazyky a slovníky ukládají do složky dokumentů aplikace ABBYY FineReader.

  Určení místa uložení pro uživatelské jazyky:

  • Vyberte položku Nástroje>Možnosti…, klepněte na kartu Pokročilé nastavení a zadejte cestu ke složce Složka jazyků uživatele.

  Určení místa uložení pro uživatelské slovníky:

  1. Vyberte položku Nástroje>Možnosti…, klepněte na kartu Pokročilé nastavení a poté klepněte na tlačítko Nastavení kontroly pravopisu….
  2. .
  3. V dialogovém okně Nastavení kontroly pravopisu klepněte na tlačítko Procházet… a vyberte požadovanou složku.
 3. Uložte možnosti dokumentu aplikace ABBYY FineReader do souboru *.fbt.
 4. Uživatelé, kteří budou chtít pracovat s jazyky a slovníky uloženými do výše zmíněných složek, by při Vytvoření nového dokumentu aplikace ABBYY FineReader měli Načíst možnosti dokumentu z tohoto souboru *.fbt, aby byla pro všechny uživatele použita stejná cesta ke složce.

Důležité! Uživatelé by musí mít oprávnění ke čtení ze složky a zápisu do složky, ve které jsou uloženy uživatelské jazyky a slovníky.

Seznam dostupných uživatelských jazyků lze zobrazit v dialogovém okně Jazykový editor (vyberte položku Nástroje>Jazykový editor… a přejděte na položku Uživatelské jazyky).

Je-li uživatelský jazyk používán více uživateli, platí pro něj pouze přístup pro čtení a uživatelé nebudou moci změnit vlastnosti uživatelského jazyka. Slova však lze přidávat nebo odstraňovat z uživatelského slovníku, který je používán v několika počítačích v síti LAN.

Pokud uživatel přidává slova do slovníku nebo slovník upravuje, slovník bude pro ostatní uživatele uzamčen. Po dokončení se změny projeví všem uživatelům, kteří mají přístup ke složce úložiště jazyků.

Aktualizace slovníku:

 • Při kontrole pravopisu (Nástroje>Zkontrolovat pravopis…) klepněte na tlačítko Přidat… v dialogovém okně Kontrola pravopisu.

  nebo

 • Klepněte na libovolné tlačítko v dialogovém okně Vybrat slovník (Nástroje>Zobrazit slovníky…).

Používání stejných uživatelských jazyků a slovníků v několika počítačích