Výběr uživatelského vzoru

Aplikace ABBYY FineReader vám pro vylepšení kvality funkce OCR umožňuje používat vzory.

  1. Z nabídky Nástroje vyberte položku Editor vzoru….
  2. V otevřeném dialogovém okně Editor vzoru ze seznamu dostupných vzorů vyberte požadovaný vzor a klepněte na možnost Nastavit jako aktivní.

Některé důležité body pro zapamatování:

  1. Aplikace ABBYY FineReader nerozlišuje mezi některými podobnými znaky, které jsou však různé; aplikace ABBYY FineReader je rozpoznává jako stejný znak. Například rovné (‘), levé (‘) a pravé (’) uvozovky budou ve vzoru uloženy jako jeden znak (rovná uvozovka). To znamená, že levé a pravé uvozovky nebudou v rozpoznaném textu nikdy použity, ani když je zkusíte program naučit.
  2. V případě obrazů některých znaků vybere aplikace ABBYY FineReader znak na klávesnici, který odpovídá kontextu. Například obraz malého kroužku bude rozpoznán jako písmeno O, pokud jsou kolem něj písmena, a jako číslice 0, pokud jsou kolem číslice.
  3. Vzor lze použít pouze pro dokumenty se stejným písmem, velikostí písma a rozlišením jako u dokumentů použitých k vytvoření vzoru.
  4. Pro použití stejného vzoru: uložit možnosti aktuálního dokumentu do souboru.

  5. Pokud potřebujete rozpoznávat texty s jiným písmem, nezapomeňte uživatelský vzor zakázat volbou možnosti Nepoužívat uživatelské vzoryv nabídce Nástroje>Možnosti…>Číst.

Výběr uživatelského vzoru