Práce v jiných aplikacích

Při instalaci aplikace ABBYY FineReader 10 se můžete rozhodnout integrovat program s jinými aplikacemi sady Microsoft Office a s aplikací Windows Explorer. Integrace znamená, že:

 • se v aplikacích Microsoft Word, Microsoft Excel a Microsoft Outlook zobrazí panel nástrojů aplikace ABBYY FineReader 10.
 • se v místní nabídce podporovaný formát aplikace Windows Explorer zobrazí možnost ABBYY FineReader 10.

Veškeré výsledky rozpoznávání můžete kontrolovat a upravovat s pomocí běžných nástrojů sady Microsoft Office, spouštět Rychlé úlohy a otevírat obrazy a soubory PDF v aplikaci ABBYY FineReader přímo z aplikace Windows Explorer.

Poznámka. Integrace s aplikací Windows Explorer není podporována u 64bitových platforem.

Provedení rozpoznávací funkce OCR v dokumentu ze sady aplikací Microsoft Office:

 1. Klepněte na tlačítko Finereader frbutton Práce v jiných aplikacích panelu aplikace ABBYY FineReader 10.
 2. V dialogovém okně vyberte možnosti a klepněte na tlačítko Spustit.

Spustí se aplikace ABBYY FineReader a po dokončení procesu rozpoznávání OCR se rozpoznaný text otevře v aktuální aplikaci sady Microsoft Office.

Otevření obrazu nebo souboru PDF z aplikace Windows Explorer:

 1. Zvolte soubor v aplikaci Windows Explorer.
 2. V místní nabídce souboru zvolte možnost ABBYY FineReader 10>Otevřít v aplikaci ABBYY FineReader.

  Poznámka. Tento příkaz se zobrazí jen tehdy, pokud program formát zvoleného souboru podporuje.

Aplikace ABBYY FineReader se spustí a vybraný obraz bude přidán do nového dokumentu aplikace ABBYY FineReader. Pokud máte aplikaci ABBYY FineReader 10 již spuštěnou, bude obraz přidán do aktuálního dokumentu aplikace ABBYY FineReader.

Pokud se tlačítko aplikace ABBYY FineReader na panelu nástrojů sady Microsoft Office nezobrazuje…

Pokud se panel aplikace ABBYY FineReader 10 na panelu nástrojů sady Microsoft Office nezobrazuje…

 • V místní nabídce panelu nástrojů aplikace zvolte možnost ABBYY FineReader 10.

Pokud možnost ABBYY FineReader 10 není v místní nabídce dostupná, znamená to, že integrace aplikace ABBYY FineReader 10 s aplikacemi Microsoft Office byla během vlastní instalace zakázána.

Povolení integrace:

 1. Jděte do nabídky Přidat nebo odstranit programy (nabídka Start>Nastavení>Ovládací panely).

  Poznámka. V operačním systému Windows Vista a Windows 7 je tento příkaz pojmenován Programy a vlastnosti.

 2. V seznamu nainstalovaných programů vyberte položku ABBYY FineReader 10 a klepněte na tlačítko Změnit.
 3. V dialogovém okně Uživatelské nastavení vyberte požadované součásti.
 4. Postupujte podle pokynů k instalaci.

Práce v jiných aplikacích