Používání šablon oblasti

Pokud zpracováváte velké množství dokumentů se stejným rozvržením (např. formuláře nebo dotazníky), analýza rozvržení každé stránky bude časově náročná. Chcete-li ušetřit čas, zanalyzujte pouze jeden dokument v sadě podobných dokumentů a zjištěné oblasti uložte jako šablony. Tuto šablonu pak můžete použít pro další dokumenty v sadě.

Vytvoření šablony oblasti:

  1. Otevřete obraz a nechte provést analýzu automaticky programem nebo požadované oblasti označte ručně.
  2. Z nabídky Oblasti vyberte příkaz Uložit šablonu oblasti… V dialogovém okně ukládání zadejte název šablony a klepněte na tlačítko Uložit.

Důležité! Chcete-li používat šablonu oblasti, je třeba skenovat všechny dokumenty v sadě ve stejném rozlišení.

Použití šablony oblasti:

  1. V okně Dokumenty vyberte stránky, pro které chcete použít šablonu oblasti.
  2. Z nabídky Oblasti vyberte příkaz Načíst šablonu oblasti….
  3. V dialogovém okně Otevřít šablonu oblasti vyberte požadovanou šablonu oblasti (soubory šablony plochy mají příponu *.blk).
  4. Ve stejném dialogovém okně zvolte vedle pole Aplikovat na položku Zvolené stránky a použijte šablonu na vybrané stránky.

    Poznámka. Pokud chcete šablonu použít na všechny stránky aktuálního dokumentu aplikace ABBYY FineReader, vyberte položku Všechny stránky.

  5. Klepněte na tlačítko Otevřít.

Používání šablon oblasti