Zkrácené povely (zástupci)

Pro níže popsané příkazy má aplikace ABBYY FineReader přednastaveny zástupce (klávesové zkratky). Program vám také umožní nastavit vlastní klávesové zkratky.

Pro vytvoření zástupce:

  1. Klikněte na odkaz Nástroje>Přizpůsobit…. Zobrazí se dialogové okno Upravit nástrojové lišty a klávesové zkratky.
  2. Na kartě Klávesové zkratky vyberte v poli Kategorie požadovanou kategorii.
  3. V poli Příkazy vyberte příkaz, ke kterému chcete klávesovou zkratku vytvořit nebo změnit.
  4. Klikněte na pole Nová klávesová zkratka nebo kombinace a poté stiskněte kombinaci kláves, jimiž chcete tento příkaz spouštět.
  5. Klikněte na Přiřadit. Zadané zkratky budou přidány do pole Aktuální klávesová zkratka.
  6. Změny uložíte klepnutím na tlačítko OK.
  7. Pro návrat k přednastaveným hodnotám klávesových zkratek klikněte na tlačítko Obnovit (pro zvolenou kategorii příkazu) nebo na tlačítko Obnovit vše (pro všechny klávesové zkratky).
Nabídka Soubor
Příkaz Zkrácený povel
Skenovat stránky… Ctrl+K
Otevřít soubor/obraz PDF… Ctrl+O
Nový dokument aplikace FineReader Ctrl+N
Otevřít dokument aplikace FineReader… Ctrl+Shift+N
Uložit dokument jako Ctrl+S
Uložit obrazy… Ctrl+Alt+S
Odeslat dokument aplikace ABBYY FineReader e-mailem Ctrl+M
Odeslat obrazy stránek e-mailem Ctrl+Alt+M
Vytisknout obraz Ctrl+Alt+P
Vytisknout text Ctrl+P

Finereader backtotop Zkrácené povely (zástupci) Přejít na začátek

Nabídka Upravit
Příkaz Zkrácený povel
Zpět Ctrl+Z
Udělat znovu Ctrl+Enter
Vyjmout Ctrl+X
Kopírovat Ctrl+C
Ctrl+Insert
Vložit Ctrl+V
Shift+Insert
Vymazat Odstranit
Vybrat vše Ctrl+A
Najít… Ctrl+F
Najít další F3
Nahradit… Ctrl+H

Finereader backtotop Zkrácené povely (zástupci) Přejít na začátek

Nabídka Zobrazit
Příkaz Zkrácený povel
Zobrazit okno stránek F5
Zobrazit pouze obraz stránky F6
Zobrazit obraz a text stránky F7
Zobrazit pouze text stránky F8
Zobrazit okno Přiblížení Ctrl+F5
Další okno Ctrl+Tab
Předchozí okno Ctrl+Shift+Tab
Vlastnosti… Alt+Enter

Finereader backtotop Zkrácené povely (zástupci) Přejít na začátek

Nabídka Dokument
Příkaz Zkrácený povel
Číst Ctrl+Shift+R
Analyzovat rozvržení Ctrl+Shift+E
Přejít na další stránku Alt+Šipka dolů
Page Up
Přejít na předchozí stránku Alt+Šipka nahoru
Page Down
Přejít na stranu… Ctrl+G
Zavřít aktuální stránku Ctrl+F4

Finereader backtotop Zkrácené povely (zástupci) Přejít na začátek

Nabídka Stránka
Příkaz Zkrácený povel
Číst stránku Ctrl+R
Analyzovat rozvržení stránky Ctrl+E
Upravit obraz stránky… Ctrl+Shift+C
Odstranit všechny oblasti a text Ctrl+Delete
Odstranit Text Ctrl+Shift+Delete
Vlastnosti stránky… Alt+Enter

Finereader backtotop Zkrácené povely (zástupci) Přejít na začátek

Nabídka Oblast
Příkaz Zkrácený povel
Přečíst oblast Ctrl+Shift+B
Změnit typ oblasti na možnost Oblast rozpoznávání Ctrl+1
Změnit typ oblasti na možnost Text Ctrl+2
Změnit typ oblasti na možnost Tabulka Ctrl+3
Změnit typ oblasti na možnost Obrázek Ctrl+4
Změnit typ oblasti na možnost Čárový kód Ctrl+5

Finereader backtotop Zkrácené povely (zástupci) Přejít na začátek

Nabídka Nástroje
Příkaz Zkrácený povel
Správce automatizace… Ctrl+T
Hot Folder… Ctrl+Shift+H
Zobrazit slovníky… Ctrl+Alt+D
Jazykový editor… Ctrl+Shift+L
Editor vzoru… Ctrl+Shift+A
Zkontrolovat pravopis… Ctrl+F7
Další chyba Shift+F4
Předchozí chyba Shift+F5
Možnosti… Ctrl+Shift+O

Finereader backtotop Zkrácené povely (zástupci) P
řejít na začátek

Nabídka Nápověda
Příkaz Zkrácený povel
Nápověda aplikace ABBYY FineReader 10 F1

Finereader backtotop Zkrácené povely (zástupci) Přejít na začátek

Obecné
Příkaz Zkrácený povel
Označit zvolenou část textu tučně Ctrl+B
Označit zvolenou část textu kurzívou Ctrl+I
Podtrhnout zvolenou část textu Ctrl+U
Vybrat buňky tabulky Směrová tlačítka
Zvolte okno Stránky Alt+1
Zvolte okno Obraz Alt+2
Zvolte okno Text Alt+3
Zvolte okno Lupa Alt+4

Finereader backtotop Zkrácené povely (zástupci) Přejít na začátek

Zkrácené povely (zástupci)