Používání nápovědy k aplikaci ABBYY FineReader

Klávesové zkratky používané v okně Nápověda

Chcete-li Stiskněte klávesy
Zobrazit okno Nápověda F1
Přepínat mezi tématy nápovědy a podokny Obsah, Hledat nebo Rejstřík F6
Zobrazit nabídku Možnosti a otevřít příkazy panelu nástrojů nápovědy ALT+O
Skrýt nebo zobrazit podokno s kartami Obsah, Hledat a Rejstřík ALT+O a poté klávesu T
Zobrazit jedno z dříve zobrazených témat ALT+O a poté se stisknutím klávesy B vraťte zpět nebo stisknutím klávesy F jděte vpřed
Vrátit se na určenou domovskou stránku ALT+O a poté klávesu H
Zastavit otevírání témat nápovědy v okně Nápověda (užitečné, pokud chcete zastavit stahování z webové stránky) ALT+O a poté klávesu S
Otevřít dialogové okno Možnosti internetu v aplikaci Microsoft Internet Explorer, ve kterém lze změnit nastavení dostupnosti ALT+O a poté klávesu I
Obnovit téma (při zobrazení webové stránky) ALT+O a poté klávesu R
Vytisknout všechna témata v aktuální knize nebo pouze vybrané téma ALT+O a poté klávesu P
Zavřít okno Nápověda ALT+F4

Finereader backtotop Používání nápovědy k aplikaci ABBYY FineReader Přejít na začátek

Používání podoken Obsah, Rejstřík a Hledat

Stiskem klávesy F6 přepněte z tématu nápovědy na podokno Obsah, Hledat nebo Rejstřík.

Chcete-li Stiskněte klávesy
Přepnout na další kartu CTRL+TAB
Přepnout na kartu Obsah ALT+C
Přepnout na kartu Hledat ALT+S
Přepnout na kartu Rejstřík ALT+N
Otevřít vybranou knihu nebo téma nápovědy ENTER
Vybrat další knihu nebo téma nápovědy ŠIPKA DOLŮ
Vybrat předchozí knihu nebo téma nápovědy ŠIPKA NAHORU
Zobrazit místní nabídku SHIFT+F10

Finereader backtotop Používání nápovědy k aplikaci ABBYY FineReader Přejít na začátek

Používání podoken témat

Stiskem klávesy F6 přepněte z podokna Obsah, Hledat nebo Rejstřík na téma nápovědy.

Chcete-li Stiskněte klávesy
Přejít na další téma nápovědy ALT+ŠIPKA VPRAVO
Přejít na předchozí téma nápovědy ALT+ŠIPKA VLEVO
Vybrat další skrytý text nebo hypertextový odkaz TAB
Vybrat předchozí skrytý text nebo hypertextový odkaz SHIFT+TAB
Provést akci vybraného skrytého textu nebo hypertextového odkazu ENTER
Posunout se na začátek nebo konec tématu nápovědy ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ
Posunout se dopředu nebo zpět v tématu nápovědy ve velkých krocích PAGE UP nebo PAGE DOWN
Přejít na začátek nebo konec tématu nápovědy HOME nebo END
Vytisknout aktuální téma nápovědy CTRL+P
Vybrat celé téma nápovědy CTRL+A
Zkopírovat vybrané položky do schránky CTRL+C
Zobrazit místní nabídku SHIFT+F10

Finereader backtotop Používání nápovědy k aplikaci ABBYY FineReader Přejít na začátek

Klávesové zkratky pro procházení výsledků hledání 

Chcete-li vybrat téma, použijte šipky NAHORU nebo DOLŮ a poté stisknutím klávesy ENTER otevřete téma v okně nápovědy.

Změna vzhledu tématu nápovědy

  1. V nabídce Nápověda klepněte na položku Nápověda.
  2. V okně Nápověda klepněte na položku Možnosti, a poté na položku Možnosti internetu.
  3. Na kartě Obecné klepněte na položku Usnadnění, a poté zaškrtněte políčko Ignorovat barvy definované na webových stránkách.
  4. Klepněte na OK.
  5. V dialogovém okně Možnosti internetu proveďte jednu nebo obě následující operace:
    • Pro změnu barvy pozadí nebo textu v nápovědě klikněte na kartu Obecné, potom na položku Barvy a vyberte požadované možnosti.
    • Pro změnu písma nápovědy klikněte na kartě Obecné na položku Písma a poté vyberte požadované možnosti.

Poznámka. Pokud změníte písmo a barvu pozadí v tématech nápovědy v okně Nápověda, změna se projeví také v písmu a barvě pozadí při zobrazení webové stránky v aplikaci Microsoft Internet Explorer.

Finereader backtotop Používání nápovědy k aplikaci ABBYY FineReader Přejít na začátek

Používání nápovědy k aplikaci ABBYY FineReader