Podporované formáty obrazů

Uvedená tabulka obsahuje formáty obrazů podporované aplikací ABBYY FineReader 10.

Formát Přípona Otevřít Uložit
Rastrový obrázek bmp, dib, rle + +
Rastrový obrázek, černobílý bmp, dib, rle + +
Rastrový obrázek, šedý bmp, dib, rle + +
Rastrový obrázek, barevný bmp, dib, rle + +
DCX dcx + +
Černobílé soubory DCX dcx + +
Soubory DCX, šedé dcx + +
Soubory DCX, barevné dcx + +
JPEG 2000 jp2, j2k + +
Soubory JPEG 2000, šedé jp2, j2k + +
Soubory JPEG 2000, barevné jp2, j2k + +
JPEG jpg, jpeg + +
Soubory JPEG, šedé jpg, jpeg + +
Soubory JPEG, barevné jpg, jpeg + +
JBIG2 jb2, jbig2 + +
PCX pcx + +
Soubory PCX, černobílé pcx + +
Soubory PCX, šedé pcx + +
Soubory PCX, barevné pcx + +
PNG png + +
Soubory PNG, černobílé png + +
Soubory PNG, šedé png + +
Soubory PNG, barevné png + +
TIFF tif, tiff + +
Soubory TIFF, černobílé, rozbalený tif, tiff + +
Soubory TIFF, černobílé komprese Packbits tif, tiff + +
Soubory TIFF, černobílé, skupina4 tif, tiff + +
Soubory TIFF, černobílé komprese ZIP tif, tiff + +
Soubory TIFF, černobílé komprese LZW tif, tiff + +
Soubory TIFF, šedé, rozbalené tif, tiff + +
Soubory TIFF, šedé, komprese Packbits tif, tiff + +
Soubory TIFF, šedé, komprese JPEG tif, tiff + +
Soubory TIFF, šedé, komprese ZIP tif, tiff + +
Soubory TIFF, šedé, komprese LZW tif, tiff + +
Soubory TIFF, barevné, rozbalené tif, tiff + +
Soubory TIFF, barevné, komprese Packbits tif, tiff + +
Soubory TIFF, barevné, komprese JPEG tif, tiff + +
Soubory TIFF, barevné, komprese ZIP tif, tiff + +
Soubory TIFF, barevné, komprese LZW tif, tiff + +
PDF pdf + +

PDF v. 1.6 nebo starší

pdf + +
DjVu djvu, djv +
 GIF gif +
XPS (je vyžadován produkt Microsoft .NET Framework 3.0) xps +
WDP (je vyžadován produkt WIC Microsoft .NET Framework 3.0) wdp, wm
p
+

Podporované formáty obrazů