Zásady ochrany osobních údajů

Souhlasíte s tím, že během registrace software ABBYY FineReader 10 budou do společnosti ABBYY odeslány vaše osobní údaje. Souhlasíte také s tím, že společnost ABBYY je oprávněna v souladu s Licenčním ujednáním shromažďovat, zpracovávat a používat vámi poskytnutá data za podmínek zachování důvěrnosti a podle příslušných zákonů. Vámi poskytnuté osobní informace budou použity jen v rámci skupiny společností ABBYY a nebudou poskytovány žádným třetím stranám; s výjimkou případů uvedených v příslušném zákoně a v souladu s Licenčním ujednáním, anebo pokud jsou samotným Licenčním ujednáním stanoveny.

Informace obsahující nové zprávy o produktu, informace o cenách, speciálních nabídkách a další informace o společnosti a produktu, má společnost ABBYY právo zasílat pouze, pokud uživatel přijímání takových informací od ABBYY odsouhlasil během registrace volbou příslušné možnosti. Svou e-mailovou adresu můžete ze seznamu odběratelů kdykoli smazat po kontaktování společnosti ABBYY.

Zásady ochrany osobních údajů