Aktivace aplikace ABBYY FineReader

Po instalaci aplikace ABBYY FineReader 10 je třeba program aktivovat, abyste jej mohli spustit v plném režimu. V omezeném režimu nebudou některé funkce k dispozici. Sada neaktivních funkcí se může lišit v závislosti na verzi a regionu.

Vestavěný Průvodce aktivací vás během několika minut provede aktivací programu. Průvodce aktivací vám pomůže odeslat data nutná pro aktivaci vaší aplikace ABBYY, načež získáte aktivační kód.

Aktivace aplikace ABBYY FineReader:

 1. Z nabídky Nápověda vyberte položku Aktivovat aplikaci ABBYY FineReader….
 2. Postupujte podle pokynů průvodce aktivací.

  Pokud chcete program aktivovat telefonicky, faxem nebo e-mailem, do příslušného dialogového okna Průvodce aktivací zadejte aktivační kód nebo cestu k aktivačnímu souboru.

Po aktivaci kopie budete moci aplikaci ABBYY FineReader spustit v plném režimu.

Další informace o způsobech aktivace:

 • Prostřednictvím internetu
  Aktivace je provedena automaticky a trvá jen několik sekund. Pro tuto metodu je potřeba aktivní připojení k internetu.
 • E-mailem
  Program vás vyzve k odeslání e-mailové zprávy společnosti ABBYY s informacemi nutnými k aktivaci aplikace ABBYY FineReader. E-mailová zpráva bude vygenerována automaticky. Jako odpověď obdržíte aktivační kód.

  Důležité! Abyste mohli obdržet rychlou odpověď z automatického e-mailového systému, neměňte předmět a text vygenerované e-mailové zprávy.

 • Telefonicky
  V příslušném dialogovém okně Průvodce aktivací vyberte svou zemi. Průvodce zobrazí telefonní čísla nejbližší pobočky nebo partnera společnosti ABBYY v oblasti. Správci technické podpory sdělte sériové číslo a ID produktu zobrazené v Průvodci aktivací.

  Důležité! Aktivační kódy mohou být velmi dlouhé a jejich telefonické zadání může nějakou dobu trvat.

Průvodce aktivací aplikace ABBYY FineReader vytvoří unikátní parametr ID Produktu. Tento parametr se vytvoří na základě konfiguračních dat počítače v okamžiku aktivace. Tento parametr nezahrnuje žádná osobní data nebo informace o modelu počítače či o nainstalovaném software, uživatelském nastavení nebo uložených datech. Kromě ID Produktu se na server během aktivace odešle sériové číslo, název produktu, jeho verze a jazyk rozhraní aplikace ABBYY FineReader. Tyto informace jsou nutné pro volbu správného jazyka a obsahu zprávy o výsledku aktivace a nebudou použity pro žádné jiné účely.

V počítači, ve kterém byla aplikace ABBYY FineReader aktivována, můžete tuto aplikaci přeinstalovávat bez nutnosti opětovné aktivace. Průvodce aktivací aplikace ABBYY FineReader změny konfigurace vašeho počítače zaregistruje a toleruje je. Menší aktualizace nevyžadují opětovnou aktivaci. Pokud provedete větší aktualizace systému (například formátování pevného disku nebo přeinstalování operačního systému), pravděpodobně bude nutné získat nový aktivační kód.

Aktivace aplikace ABBYY FineReader