Създаване на задача

Асистентът за ABBYY Hot Folder ще ви насочва през необходимите стъпки за създаване на гореща папка.

За да настроите задача:

 1. В главния прозорец щракнете върху бутона Нов. В Гореща папка – Стъпка 1 от 3: Отваряне на изображения, изберете папката, която ще бъде наблюдавана, след което определете колко често ABBYY FineReader да проверява тази папка.

  Finereader listpicture Създаване на задача Още информация за стъпка 1

  1. От падащият списък в горния край на диалоговия прозорец:
   • Изберете Папка, ако желаете ABBYY FineReader да обработва изображения от локална или мрежова папка.
   • Изберете FTP папка, ако желаете ABBYY FineReader да обработва изображения от папка на FTP сървър. Ако сървърът изисква оторизация, въведете FTP данните за вход и паролата. В противен случай изберете опцията Анонимен потребител, за да използвате анонимна връзка.
   • Изберете Outlook папка, ако желаете да обработите изображения, пристигащи в папка от пощенската ви кутия.
  2. От Настройки за обработени изображения определете дали ABBYY FineReader трябва да изтрие изображенията от горещата папка, след като са били успешно обработени.
  3. В Настройки на време:

   • Изберете Провери папките еднократно в началото, за да обработвате само изображенията, които ще са в тази папка при старта на планираната задача. Всяко изображение, добавено към папката по-късно, няма да бъде обработено.
   • Изберете Постоянна проверка на папката за постъпващи изображения, за да наблюдавате папката и да обработите новите файлове при постъпването им. ABBYY FineReader ще проверява папката за нови изображения на всеки 60 секунди.
  4. В поле Начално време изберете времето, когато ABBYY FineReader трябва да започне да обработва изображенията в папката. Изберете Отлагане, за да отложите задачата.

 2. Щракнете върху Следващ. В Гореща папка – Стъпка 2 от 3: Прочитане на всички изображения, изберете език за разпознаване и режим на разпознаване.

  Finereader listpicture Създаване на задача Още информация за стъпка 2

  1. От падащият списък Език за разпознаване изберете езика, съответстващ на езика в текстовете в изображенията.

   Забележка. Можете да изберете повече от един език за разпознаване.

  2. За да приложите Шаблон на област към изображенията, задайте път към желания файл със шаблон на област в поле Използване на шаблон на област.
  3. От Предварителна обработка на изображение изберете желаните опции:
   • Разрешаване обработка на изображение — програмата автоматично ще обработи предварително изображенията, когато стартира задачата
   • Открий ориентация на страница — програмата автоматично ще определи ориентацията на страницата при отваряне на изображения
   • Разделяне на двойни страници — програмата автоматично ще раздели срещуположните страници на две отделни изображения
  4. От Режим на разпознаване изберете

   • Цялостно прочитане (в този режим ABBYY FineReader ще прочете дори изображения с ниско качество), или
   • Бързо четене (препоръчва се само за изображения с добро качество)

 3. Щракнете върху Следващ. В Гореща папка – Стъпка 3 от 3: Записване на документа, задайте дали разпознатият текст трябва да бъде записан и в кой формат.

  Finereader listpicture Създаване на задача Още информация за стъпка 3

  1. От падащият списък Изберете желания от Вас начин за запис на резултатите изберете желаният тип папка:
   • Папка записва резултатите в локална папка на компютъра ви
   • Microsoft SharePoint записва резултатите на Microsoft SharePoint сървър (например уебсайт, портал, или електронна библииотека).
    Ако за достъп до сървъра се изискват потребителско име и парола, въведете ги в полета Потребителско име и Парола.
    За подробности вижтеЗапис в Microsoft SharePoint.
  2. От опциите за запис:

   • От падащия списък Фор
    мат на запис
    изберете файловия формат, в който желаете да запишете резултатите.

    Съвет. Можете да запишете един и същ разпознат текст няколко пъти, за да имате няколко формата на резултатите. От падащия списък  Формат на запис изберете (Избор на множество формати) и в диалоговия прозорец изберете желаните формати.

   • От падащия списък Опции за файл изберете:

    - Създава отделен файл за всяка страница, за да запишете всяка страница в отделен файл

    - Имена на файловете като оригиналните изображения, за да запишете всяка страница в отделен файл със същото име, като това на оригиналното изображение

    - Нов файл при всяка празна страница, за да се разглеждат страниците като набор от групи, като всяка група завършва с празна страница. Страниците от различни групи се записват в различни файлове с имена, които се формират на базата на зададено от потребителя име и добавен индекс (-1, -2, -3, и др.)

    - Създава единичен файл за всички страници, за да запишете всички страници в един файл

   • В поле Име на файл въведете име за файла, в който ще бъде записан разпознатия текст.

  Забележка. Появяването на този диалогов прозорец зависи от настройките, които сте направили в Стъпка 1.

 4. Щракнете върху Край.
  Настроената задача ще бъде показана в главния прозорец на ABBYY Hot Folder.

Забележка:

 • По подразбиране файловете със задачи се съхраняват в %Userprofile%\Local Settings\Application Data\ABBYY\HotFolder\10.00.
  (В Microsoft Windows Vista, Windows 7 в %Userprofile%\AppData\Local\ABBYY\HotFolder\10.00).
 • Резултатите ще бъдат записани в папката, която сте задали при настройване на задачата. В някои случаи, за да предотврати загуба на вече обработени файлове, програмата създава подпапка в зададената папка и записва следващите резултати от разпознаването в тази подпапка. Подпапката ще бъде наименувана, както следва:
  1. Hot Folder DD.MM.YYYY HH-MM-SS
   Подпапка с това име се създава, когато стартирате задачата повторно.
  2. File name(NUMBER)
   Подпапка с това име се създава, ако файл с това име вече съществува в зададената от Вас папка.

Важно! За да се стартират задачите, компютърът ви трябва да е включен и вие трябва да сте влезли с името и паролата си.

Създаване на задача