Инсталиране и стартиране на ABBYY Hot Folder

По подразбиране ABBYY Hot Folder се инсталира на Вашия компютър заедно с ABBYY FineReader 10. Ако по време на персонализирано инсталиране сте избрали да не инсталирате ABBYY Hot Folder, можете да го инсталирате по-късно, като следвате инструкциите по-долу:

  1. От лентата със задачи на Windows, щракнете върху Старт, после изберете Настройки>Контролен панел.
  2. Щракнете двукратно върху иконата Добавяне или премахване на програми в прозореца Контролен панел.
  3. От списъка с инсталирани програми изберете ABBYY FineReader 10 и после щракнете върху Промяна.
  4. В диалогов прозорец Инсталиране по избор изберете ABBYY Hot Folder.
  5. Следвайте инструкциите на инсталационната програма.

Стартиране на ABBYY Hot Folder

Има няколко начина за стартиране на ABBYY Hot Folder:

  • Изберете Старт>Всички програми>ABBYY FineReader 10, после изберете ABBYY Hot Folder или
  • От главния прозорец на ABBYY FineReader 10 изберете Инструменти>Hot Folder… или
  • Щракнете двукратно върху иконата на ABBYY Hot Folder в лентата със задачи на Windows (тази икона ще се появи, след като настроите поне една гореща папка).

Инсталиране и стартиране на ABBYY Hot Folder