Главен прозорец

Стартирането на ABBYY Hot Folder отваря главния прозорец на тази функция. Използвайте бутоните в лентата за инструменти, за да настроите, копирате, изтриете и стартирате задачи за обработка на папки. Можете също да видите подробни отчети за всяка папка.

Finereader hfmainwindow Главен прозорец
 

За да създадете нова задача, щракнете върху бутон Нов от летата с инструменти. Асистентът за ABBYY Hot Folder ще ви насочва при настройката на гореща папка.

Finereader listpicture Главен прозорец За детайли, вижте Създаване на задача.

Забележка:

 • По подразбиране папките със задачи се съхраняват в %Userprofile%\Local Settings\Application Data\ABBYY\HotFolder\10.00.
  (В Microsoft Windows Vista, Windows 7 в %Userprofile%\AppData\Local\ABBYY\HotFolder\10.00).
 • Резултатите ще бъдат записани в папката, която сте задали при настройване на задачата. В някои случаи, за да предотврати загуба на вече обработени файлове, програмата създава подпапка в зададената папка и записва следващите резултати от разпознаването в тази подпапка. Подпапката ще бъде именувана, както следва:
  1. Hot Folder DD.MM.YYYY HH-MM-SS
   Подпапка с това име се създава, когато стартирате задачата повторно.
  2. File name(NUMBER)
   Подпапка с това име се създава, ако файл с това име вече съществува в зададената от Вас папка.

За да видите съобщения, които ви уведомяват, че задачите са изпълнени, щракнете върху Finereader hfnotify Главен прозорец на лентата с инструменти.
Съобщение, което уведомява, че приключената задача ще бъде показана в изскачащ прозорец над лентата със задачи на Windows.

Главният прозорец на ABBYY Hot Folder показва списъка с настроени задачи. За всяка задача е показан пълния път до съответната гореща папка, заедно с нейния текущ статус и планираното време за обработка.

Задачите могат да имат следните статуси:

Статус Описание
Finereader hfstatusesprocessing Главен прозорец Работещ Изображенията в папката се обработват.
Finereader hfstatuseswaiting Главен прозорец Чакащ Очаква предишната задача да завърши.
Finereader hfstatusesone time proc Главен прозорец Планиран Избрали сте да проверявате горещата папка за изображения само веднъж при стартиране. Времето на стартиране е указано в колона Следващо време за стартиране.
Finereader hfstatusescontinuous proc Главен прозорец Наблюдение ABBYY FineReader ще обработи изображенията в тази папка при постъпването им.
Finereader hfstatusespaused Главен прозорец Спрян Обработката е била спряна от потребителя.
Finereader hfstatusescompleted Главен прозорец Завършен Обработката на изображения в папката е приключена.
Finereader hfstatusesfailed Главен прозорец Грешка Открита е грешка при обработка на изображенията в папката. ABBYY FineReader не е завършил обработката на задачата. За да откриете причината за грешката, изберете папката с грешка и щракнете върху бутон Преглед на регистъра.

Можете да запишете всяка задача за бъдещо използване:

 1. От лентата с инструменти щракнете върху Finereader hfexport Главен прозорец.
 2. Задайте името на задачата и пътя до задачата.
 3. Щракнете върху Запиши.

За да заредите предварително записана задача:

 1. От лентата с инструменти щракнете върху Finereader hfimport Главен прозорец.
 2. Изберете желаната задача и щракнете върху Отвори.

Главен прозорец