Обработка на един и същ документ на ABBYY FineReader на няколко компютъра в мрежа

Когато стартирате ABBYY FineReader в локална мрежа, всички програмни инструменти и възможности са налични на всички работни станции.
Finereader listpicture Обработка на един и същ документ на ABBYY FineReader на няколко компютъра в мрежа За детайли, вижте Работа с ABBYY FineReader.

Ако документ на ABBYY FineReader трябва да се използва на няколко компютъра в мрежата едновременно, трябва да се има предвид следното:

  • На всеки компютър трябва да има инсталирано отделно копие на ABBYY FineReader 10.
  • Всички потребители трябва да имат пълен достъп до документа на ABBYY FineReader.
  • Всеки потребител може да добавя страници към документа и да ги променя. Ако потребител добави нови страници и стартира процес на разпознаване за тях, програмата ще обработи целия документ наново. Никой от потребителите няма да може да редактира документа, докато обработката е в ход.

    След като фона на страницата се смени на бял, всички инструменти в прозорец Текст ще станат активни.

  • Страница от документа, която се обработва от един потребител, е заключена за останалите.
  • Потребителите могат да наблюдават статуса на страниците в прозорец Документ, включително компютъра, който обработва документа, кой потребител е отворил страница, дали тя се разпознава или редактира и т.н. За да видите статуса, превключете на Подробен изглед.
  • Шрифтовете, които се използват в документа на ABBYY FineReader, трябва да са инсталирани на всеки компютър. В противен случай разпознаваният текст може да не бъде показан коректно.

Обработка на един и същ документ на ABBYY FineReader на няколко компютъра в мрежа