Използване на едни и същи потребителски езици и речници на няколко компютъра

В ABBYY FineReader 10 няколко потребители могат да използват едни и същи потребителски езици и речници едновременно. Няколко потребители могат също да добавят думи към едни и същи потребителски речници в локална мрежа.

За да направите потребителски езици и речници достъпни за няколко потребители:

 1. Създайте или отворете документ на ABBYY FineReader и изберете желаните опции за сканиране и разпознаване.
 2. Преди да създадете потребителски език, задайте мрежовата или локална папка, където ще се съхраняват потребителските речници и езици. По подразбиране потребителските езици и речници се съхраняват в папката за документи на ABBYY FineReader.

  За да укажете местоположение за съхраняване на потребителски езици:

  • Изберете Инструменти>Oпции…, щракнете върху раздел Разширени и задайте пътя към папката в Папка с потребителски езици.

  За да укажете местоположение за съхраняване на потребителски речници:

  1. Изберете Инструменти>Oпции…, щракнете върху раздел Разширени и след това върху бутон Настройки на програмата за проверка на правописа…
  2. .
  3. В диалогов прозорец Настройки на програмата за проверка на правописа щракнете върху бутон Преглед… и изберете желаната папка.
 3. Запис на опции за документ на ABBYY FineReader в *.fbt файл.
 4. Потребителите, които желаят да работят с езици и речници, записани в горната папка, трябва да заредят опциите на документа от този *.fbt файл при създаване на нов документ на ABBYY FineReader , така че за всички потребители да се използва един и същ път към папката.

Важно! Потребителите трябва да имат права за писане и четене за папката, в която се съхраняват потребителски езици и речници.

За да прегледате списъка на наличните потребителски езици в диалогов прозорец  Редактор Езици (изберете Инструменти>Редактор Езици… и се придвижете до Потребителски дефинирани езици).

Когато потребителският език се използва от няколко потребители, той е на разположение само за четене и потребителите не могат да променят свойствата му. Въпреки това могат да се добавят и да се изтриват думи от потребителски речник, който се използва на няколко компютъра в мрежа.

Докато потребител добавя думи към речник или го редактира, речникът се заключва за другите потребители. След като приключи, промените са налични за всички потребители, които имат достъп до тази папка за съхранение на език.

За да обновите речник:

 • Докато проверявате правописа (Инструменти>Проверка на правописа…), щракнете върху бутон Добави… в диалогов прозорец Проверка на правописа

  или

 • Щракнете върху произволен бутон в диалогов прозорец Избор на речник (Инструменти>Преглед речници…)

Използване на едни и същи потребителски езици и речници на няколко компютъра