Кратък речник

А Б В Д Е З И К Л М Н О П Р С Т Ц Ш Я

ABBYY FineReader документ е обект, създаден от ABBYY FineReader за обработка на един изходен документ с анализ на структурата. Той съдържа изображения на страници със съответния разпознат текст (ако има такъв) и програмни настройки (сканиране, разпознаване, опции за запис и др.).

ABBYY Hot Folder дава възможност за задаване на час за обработка на папка с изображения. Изображенията от избраната папка ще бъдат автоматично обработени в посочения час.

ABBYY Screenshot Reader е приложение, което позволява създаване на снимки на екрани и разпознаване на текст в тях.

ADRT® (Адаптивна технология за разпознаване на документи) е технология, която подобрява качеството на конвертиране на документи с множество страници. Например тя разпознава структурни елементи като заглавия, горни и долни колонтитули, номерация на страници и подписи.

ID на продукт е параметър, който се генерира автоматично на базата на хардуерната конфигурация при активиране на ABBYY FineReader на конкретен компютър.

License Manager е средство, използвано за управление на лицензи на АBBYY FineReader и активиране на ABBYY FineReader 10 Corporate Edition.

Omnifont система е система за разпознаване, която разпознава символи от произволен шрифт и размер без предварително обучение.

PDF настройки за защита са ограничения, които предотвратяват отварянето, редактирането, копирането и отпечатването на PDF document. Тези настройки включват пароли за отваряне на документ, пароли за ниво на достъп и нива на криптиране.

PDF с етикети е PDF документ, който съдържа информация за структурата на документа, например логически части, изображения, таблици и др. Тази структура се кодира в PDF етикети. PDF файл, съдържащ етикети, може да бъде пренесен за различни екранни размери и ще се показва добре на ръчни устройства.

Unicode е стандарт, разработен от Unicode Consortium (Unicode, Inc.). Този стандарт е 16 битова международна система за кодиране на текстове, написани на основните световни езици. Стандартът е лесно разширяем. Unicode стандартът определя кодирането на символа, както и свойствата и процедурите, използвани при обработката на текстове, написани на определен език.

Finereader backtotop Кратък речник Нагоре

А

Абревиатура е кратка форма на дума или фраза, използвана вместо цялата. Например, MS–DOS (вместо Microsoft Disk Operating System), ОН (вместо Обединените Нации) и т.н.

Автоматичен подавач на документи (ADF) е устройство, което автоматично подава документи в скенера. Скенер с ADF може да сканира множество страници без ръчна намеса. ABBYY FineReader поддържа и сканиране на документи с множество страници.

Активиране е процес на придобиване на специален код от ABBYY, позволяващ на потребителя да използва в пълен режим своето копие от продукта на даден компютър.

Активна област е избрана област от изображението, която може да бъде изтривана, местена или модифицирана. За да направите дадена област активна, щракнете върху нея. Рамката, ограждаща активна област е удебелена и има малки квадратчета, които могат да бъдат изтегляни за промяна на размера на зоната.

Анализ на документа е процес на избор на елементи от логическата структура и различни видове области в документа. Анализът на документа може да се извършва автоматично или ръчно.

Анализ на оформлението на страница е процесът на откриване на области в изображението на страницата. Областите могат да бъдат пет типа: текст, изображение, таблица, баркод и област за разпознаване. Анализът на оформлението на страницата може да се извърши автоматично чрез щракване върху бутона Прочети, или ръчно от потребителя преди разпознаването.

Б

Баркод област е област, която се използва за област с изображение на баркод.

В

Вид печат е параметър, отнасящ се до това как е бил отпечатан изходния текст (на лазерен принтер или подобен, на пишеща машина и т.н.). За текстове, отпечатани

Кратък речник