Бързи клавиши

ABBYY FineReader има предварително зададени бързи клавиши за описаните по-долу команди. Програмата позволява и да зададете собствени бързи клавиши.

За да създадете бърз клавиш:

  1. Шракнете върху Инструменти>Настройки…. Появява се диалогов прозорец Персонализирайте ленти с инструменти и икони за пряк достъп.
  2. Изберете категория от раздел Пряк достъп от клавиатурата в поле Категории.
  3. В поле Команди изберете командата, която желаете да създадете, или за която желаете да промените клавишната комбинация.
  4. Щракнете в полето Нов бърз клавиш или комбинация, после от клавиатурата натиснете клавишите, които искате да задействат избраната команда.
  5. Щракнете върху Присвои. Клавишите, които сте указали, ще бъдат добавени в полето Текущ пряк достъп.
  6. Щракнете върху ОK, за да запишете промените.
  7. За да възстановите стойностите по подразбиране на бързите клавиши, щракнете върху Нулиране (за избрана категория команди) или Нулирай всички (за всички бързи клавиши).
Меню Файл
Команда Бърз клавиш
Сканирай страници… Ctrl+K
Oтвори PDF файл/изображение… Ctrl+O
Нов FineReader документ Ctrl+N
Oтвори документ на FineReader… Ctrl+Shift+N
Запиши документа като Ctrl+S
Записване на изображения… Ctrl+Alt+S
Изпрати FineReader документ по имейл Ctrl+M
Изпрати изображения на страници по имейл Ctrl+Alt+M
Печат на изображение Ctrl+Alt+P
Печат на текст Ctrl+P

Finereader backtotop Бързи клавиши Нагоре

Меню Редактиране
Команда Бърз клавиш
Отмяна Ctrl+Z
Повтаряне Ctrl+Enter
Изрязване Ctrl+X
Копиране Ctrl+C
Ctrl+Insert
Вмъкване Ctrl+V
Shift+Insert
Изчистване Изтриване
Избери всичко Ctrl+A
Намери… Ctrl+F
Намери Следващ F3
Замяна… Ctrl+H

Finereader backtotop Бързи клавиши Нагоре

Меню Изглед
Команда Бърз клавиш
Покажи прозорец на страници F5
Покажи само страница изображение F6
Покажи изображение и текст на страница F7
Покажи само страница текст F8
Покажи прозорец Мащабиране Ctrl+F5
Следващ прозорец Ctrl+Tab
Предишен прозорец Ctrl+Shift+Tab
Свойства… Alt+Enter

Finereader backtotop Бързи клавиши Нагоре

Меню Документ
Команда Бърз клавиш
Четене Ctrl+Shift+R
Анализ на оформлението Ctrl+Shift+E
Следваща страница Alt+стрелка надолу
Page Up
Предишна страница Alt+стрелка нагоре
Page Down
Преход към страница… Ctrl+G
Затваряне на текуща страница Ctrl+F4

Finereader backtotop Бързи клавиши Нагоре

Меню Страница
Команда Бърз клавиш
Прочети страница Ctrl+R
Aнализирай оформление на страница Ctrl+E
Редактирай изображение на страница… Ctrl+Shift+C
Изтрий всички области и текст Ctrl+Delete
Изтрий текст Ctrl+Shift+Delete
Свойства на страница… Alt+Enter

Finereader backtotop Бързи клавиши Нагоре

Меню Области
Команда Бърз клавиш
Прочети област Ctrl+Shift+B
Про
мяна на типа област на Област за разпознаване
Ctrl+1
Промяна на типа област на Текст Ctrl+2
Промяна на типа област на Таблица Ctrl+3
Промяна на типа област на Изображение Ctrl+4
Промяна на типа област на Баркод Ctrl+5

Finereader backtotop Бързи клавиши Нагоре

Меню Инструменти
Команда Бърз клавиш
Мениджър Автоматизация… Ctrl+T
Hot Folder… Ctrl+Shift+H
Преглед речници… Ctrl+Alt+D
Редактор Езици… Ctrl+Shift+L
Редактор на модели… Ctrl+Shift+A
Проверка на правописа… Ctrl+F7
Следваща грешка Shift+F4
Предходна грешка Shift+F5
Oпции… Ctrl+Shift+O

Finereader backtotop Бързи клавиши Нагоре

Меню Помощ
Команда Бърз клавиш
Помощ за ABBYY FineReader 10 F1

Finereader backtotop Бързи клавиши Нагоре

Общи
Команда Бърз клавиш
Маркирай избрания текстов фрагмент като удебелен Ctrl+B
Маркирай избрания текстов фрагмент като курсив Ctrl+I
Подчертай избрания текстов фрагмент Ctrl+U
Избор на клетки от таблица Бутони за посоки
Избор на прозорец Страници Alt+1
Избор на прозорец Изображение Alt+2
Избор на прозорец Текст Alt+3
Избор на прозорец Мащабиране Alt+4

Finereader backtotop Бързи клавиши Нагоре

Бързи клавиши