Правила за поверителност

Вие се съгласявате да прехвърлите Ваши лични данни на ABBYY по време на регистриране на софтуера ABBYY FineReader 10. Вие също се съгласявате, че ABBYY може да събира, обработва и използва данните, предоставени от Вас при условие за конфиденциалност и според приложимото законодателство в съответствие с Лицензионното споразумение. Личната информация, предоставена от Вас, ще бъде използвана единствено в групата от компании ABBYY и няма да бъде предоставена на трети лица, освен в случаите, предвидени според действащото законодателство в съответствие с Лицензионното споразумение или предвидени в самото Лицензионно споразумение.

ABBYY има право да ви изпраща имейл съобщения, съдържащи новини за продукти, информация за цени, специални оферти и друга информация за продукти или за компанията единствено ако се съгласите да получавате такава информация от ABBYY, като изберете съответната опция по време на регистрирането. Можете да изтриете Вашия имейл адрес от списъка с получатели по всяко време, като се свържете с ABBYY.

Правила за поверителност