Активиране и регистриране на ABBYY FineReader

Софтуерното пиратство нанася равни щети на производителите на софтуер и крайните потребители – използването на нелегален софтуер никога не е безопасно. Легалният софтуер гарантира, че трети страни не могат да установяват нежелани промени в кода на програмата. ABBYY полага всички възможни усилия да защити своите права на интелектуална собственост и клиентите си чрез разнообразни мерки срещи пиратството.

Софтуерът на ABBYY съдържа специална технология на защита, която предпазва софтуера от неоторизирано копиране от страна на потребители, които не са сключили лицензионно споразумение с ABBYY.

За да можете да стартирате ABBYY FineReader в пълен режим е необходимо да го активирате.

Регистрирането се прави по избор и ви осигурява множество ползи.

Съдържание на главата

Активиране и регистриране на ABBYY FineReader